ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Ukazovatele rentability (Profitability Ratios)
Ukazovatele rentability (Profitability Ratios) patrí medzi pomerové ukazovatele, bývajú označované aj ako ukazovatele návratnosti, výkonnosti, profitability ratio. Táto skupina ukazovateľov dáva do pomeru zisk so zdrojmi.

Ukazovatele rentability (Profitability Ratios) patrí medzi pomerové ukazovatele, bývajú označované tiež ako ukazovatele návratnosti alebo výnosnosti. Táto skupina ukazovateľov dáva do pomeru zisk so zdrojmi. Zmyslom ukazovateľov rentability je vyhodnotiť úspešnosť dosahovaní cieľov organizácie pri zohľadnení vložených prostriedkov.

Ukazovatele vychádzajú zo základného vzťahu: Rentabilita = Zisk / Investovaný kapitál.

V praxi sa najčastejšie používajú nasledujúce ukazovatele:

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 18.03.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia