ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Ukazovatele aktivity (Activity Ratios)
Ukazovateľmi aktivity sledujeme schopnosť podniku využívať majetok. Tedy ako podnik využíva aktíva, či disponuje nevyužívané kapacitami, či má firma dostatok produktívnych aktív.

Ukazovatele aktivity (Activity Ratios) sledujeme schopnosť podniku využívať majetok (teda aktíva) - ako podnik využíva jednotlivé podnikové časti, či disponuje relatívne rozsiahlymi nevyužívané kapacitami, či má podnik dostatok produktívnych aktív. Jedná sa o kombinované ukazovatele, ktoré merajú položky súvahy (majetok) a výkazu ziskov a strát (tržby).

Zrýchľovania obratu majetku je pozitívny trend, pretože znamená pre podniky vyššie tržby. Prehnané zrýchľovanie obratu však môže ohroziť plynulosť výroby i predaja.

Ukazovatele meria viazanosť kapitálu v jednotlivých druhoch majetku dvojakom typom vzťahu:

  • Koľkokrát sa za dané obdobie majetok obráti: Rýchlosť obratu za obdobie = Tržby (náklady) za obdobie / Stav (priemerný stav) položky aktív
  • Ako dlho je majetok viazaný v danej forme: Doba obratu = Stav (priemerný stav) položky aktív / Denné tržby (náklady)

V praxi sa najčastejšie používajú nasledujúce ukazovatele:

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 14.01.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia