ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Ukazovateľ veriteľského rizika (Total Debt to Total Assets)
Ukazovateľ veriteľského rizika (Total Debt to Total Assets, Debet Ratio), zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje solventnosť podniku. Ukazovateľ meria, či je výška vlastného imania primeraná k záväzkom podniku.

Ukazovateľ veriteľského rizika (Total Debt to Total Assets, Debet Ratio), označovaný aj ako Miera celkovej zadlženosti, zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje solventnosť podniku. Ukazovateľ meria, či je výška vlastného imania primeraná k záväzkom podniku.

Ukazovateľ patrí medzi bilančné ukazovatele zadlženosti (dlhodobej finančnej stability).

výpočet:

Cudzí kapitál / Aktíva

Využitie ukazovateľa veriteľského rizika v praxi: Tento ukazovateľ je dôležitý predovšetkým pre veriteľa podniku, ktorí preferujú jeho nízkej hodnoty. Čím vyššia je jeho hodnota, tým vyššie je riziko veriteľov. Ukazovateľ je však nutné posudzovať z hľadiska celého podniku a štruktúry cudzieho kapitálu. Pre držiteľov kmeňových akcií môže byť vysoká hodnota tohto ukazovateľa prijateľná, pokiaľ je pri nej schopný dosiahnuť vyššieho percenta rentability ako percentá úrokov platených z cudzieho kapitálu.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 07.11.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia