ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Ukazovateľ úrokového krytia (TIE - Times Interest Earned Ratio)
Ukazovateľ úrokového krytia (Times Interest Earned Ratio), zvyčajne sa používa celý výraz alebo skratka TIE, je pojem, ktorý označuje koľkokrát celkový zisk pokryje úrokové platby. Úrokové krytie ukazuje veľkosť bezpečnostného vankúša pre veriteľa.

Ukazovateľ úrokového krytia (Times Interest Earned Ratio), zvyčajne sa používa celý výraz alebo skratka TIE, je pojem, ktorý označuje koľkokrát celkový zisk pokryje úrokové platby. Úrokové krytie ukazuje veľkosť bezpečnostného vankúša pre veriteľa.

Ukazovateľ patrí medzi ukazovatele zadlženosti (dlhodobej finančnej stability).

výpočet:

Úrokové krytie = EBIT / Celkový nákladový úrok

Využitie úrokového krytia v praxi: Tento ukazovateľ je jeden z kľúčových ukazovateľov pre ratingové agentúry. Čím vyššie hodnoty ukazovateľ nadobúda, tým vyššia je jeho schopnosť platiť náklady spojené s využívaním cudzieho kapitálu. Za hranicu medzi investíciou a špekuláciou býva považovaná hodnota 3 ukazovatele. Ukazovateľ býva doplnený pomerom kapitálu veriteľov a kapitálu akcionárov (Debt to Equity Ratio).

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 07.11.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia