ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Ukazatele na bázi cash flow
Ukazovatele na báze cash flow patrí medzi pomerové ukazovatele. Úlohou analýzy cash flow je zachytiť varovné signály možných platobných ťažkostí a posúdiť vnútorný finančný potenciál firmy.

Ukazovatele na báze cash flow patrí medzi pomerové ukazovatele, bývajú označované tiež ako ukazovatele cash flow, ukazovatele s využitím cash flow. Úlohou analýzy cash flow je zachytiť varovné signály možných platobných ťažkostí a posúdiť vnútorný finančný potenciál firmy. Ukazovatele zvyčajne vychádzajú z iných pomerových ukazovateľov (napr. rentability, likvidity), v ktorých je účtovná zisk spravidla nahradený cash flow. Zvyčajne sa merajú finančné toky z prevádzkovej činnosti s niektorými zložkami výkazu ziskov a strát alebo súvahy.

Základný vzťah pre výpočet cash flow je:

Cash flow = zisk + odpisy + / - zmena dlhodobých rezerv

Najpoužívanejšie sú tieto ukazovatele na báze cash flow:

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 23.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia