ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Údržba (Maintenance)
Údržba zahŕňa všetky činnosti a procesy, ktorých cieľom je udržiavanie zariadenia, zachovania funkcií a úžitkovej hodnoty zariadenia.

Údržba patrí medzi základné prevádzkové činnosti a jej cieľom je udržiavanie, zachovanie funkcií a úžitkovej hodnoty strojov, zariadení či infraštruktúry. Na dobre vykonávané údržbe závisí kvalita výroby či služieb. Údržba tým teda priamo ovplyvňuje náklady a zisk.

Čo znamená údržba v praxi?

Údržba v praxi zahŕňa predovšetkým pravidelné čistenie, opravy alebo výmeny a ako každá iná činnosť znamená náklady. Tie musia byť vyvážené bezproblémovým chodom, vyššia efektívnosťou a kvalitou. Náklady a prínosy údržby možno teda jednoznačne vyčísliť. Cieľom údržby nie je predchádzanie porúch a havárií, ale znižovanie dôsledkov a zachovanie úžitkovej hodnoty a funkcií strojov, zariadení či infraštruktúry, ktorú od neho jeho užívatelia očakávajú a potrebujú.

Najviac zložitá údržba je v nepretržitých prevádzkach (napr. Kontinuálne výroba, serverovne) Tie musia zabezpečiť vysokú mieru prevádzkyschopnosti (uptime) alebo dostupnosti (availability), zvyčajne na úrovni vyššej ako 99%. Tu sa teda musí vykonávať plánovaná údržba (plánovanej odstávky) s väčšou starostlivosťou než je tomu v bežných prevádzkach.

  • 99% dostupnosť znamená výpadok 3,65 dňa
  • 99,5% dostupnosť znamená výpadok 1,83 dňa
  • 99,8% dostupnosť znamená výpadok 17,52 hodín
  • 99,9% (“tri deviatky”) dostupnosť znamená výpadok 8,76 hodín
  • 99,99% (“štyri deviatky”) dostupnosť znamená výpadok 52,6 minút
  • 99,999% (“päť deviatok”) dostupnosť znamená výpadok 5,26 minút
  • 99,9999% (“šesť deviatok”) dostupnosť znamená výpadok 31,5 sekúnd

Firmy čoraz viac využívajú na údržbu svojich zariadení externých poskytovateľov, teda outsourcing. Ten sa oplatí najmä pri zložitých zariadení, u ktorých firma nechce držať vlastných zamestnancov, ale oplatí sa jej najímať externé firmu alebo dokonca zahrnúť údržbu do nájmu takéhoto zariadenia. Typicky sa dnes toto používa pre tlačiarne a ďalšie vybavenie a zariadenia. Extrémnym príkladom je potom cloud computing, ktorý úplne “zneviditelnil” údržbu infraštruktúry a serverov, pretože všetko sa deje na strane poskytovateľa týchto služieb a zákazník dostáva len jej výsledok.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 28.11.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia