ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Účtovný softvér (Accounting software)
Účtovný softvér je podnikový softvér, ktorý slúži na vedenie účtovníctva.

Účtovný softvér (anglicky Accounting Software) je podnikový softvér, ktorý slúži pre vedenie účtovníctvo a to buď v jednoduché účtovníctvo (daňovú evidenciu) alebo podvojné účtovníctvo. Býva často spojený s ďalšími časťami podnikového informačného systému, najčastejšie ako súčasť komplexného ekonomického softvéru, ktorý umožňuje riadiť veľkú časť finančných procesov - vrátane vystavovanie faktúr, bankových operácií, rozpočtovníctva a ďalších funkcií.

Malé a stredné firmy účtovný softvér dnes mnohokrát neobstarávajú, pretože si nechávajú komplexné účtovné a daňovú agendu spracovávať externou firmou, ktorá využíva svoj účtovný softvér. Firma v takomto prípade potrebuje len časť tohto software pre vystavovanie faktúr a na vykonávanie bankových operácií a bezhotovostných platieb. Väčšie firmy potom majú účtovný softvér ako súčasť svojho ekonomického software alebo veľkého ERP softvér.

Základné funkcie a vlastnosti účtovného software

  * Vedenie účtovnej administratívy, vedenie účtovných kníh (Accounts Payable, Accounts Receivable, General Ledger, Collections), vedenie nákladov a výnosov, príjmov a výdavkov (Expense Tracking) * Vedenie daňovej evidencie a výkazov (Tax and Regulations Compliance) * Vystavovanie faktúr (Invoicing & Billing) * Vystavovanie finančných výkazov - výkaz ziskov a strát, výsledovka * Vedenie pokladnice (Cash Management) * Rozpočet (Budgeting) * Cash Flow prehľad a analýza (Cash flow) * Finančné plánovanie * Vedenie finančnej evidencie majetku (Odpisy majetku, Fixed Asset Management) * Platobné a bankové operácie (On-line payments) * Finančné reporting a analýzy   ## Súvisiace podnikový softvér

  • Mzdový softvér
  • Personálne softvér, pre riadenie ľudských zdrojov (HR Software)
  • ERP Software

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 26.09.2016
Má Vaša firma čo ponúknuť?
Ľudia, ktora to vedia