ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Účtovné štandardy (Accounting Standards)
Účtovné štandardy sú pravidlá, ktorými sa spoločnosti riadia pri zostavovaní finančného účtovníctva a zostavovaní účtovnej závierky.

Účtovné štandardy sú pravidlá, ktorými sa organizácie riadia pri zostavovaní finančného účtovníctva a zostavovaní účtovnej závierky. Účtovné štandardy priamo alebo nepriamo určujú obsah, rozsah a formu finančných výkazov účtovnej závierky.

Účtovné štandardy umožňujú porovnávať finančné výkazy zostavené podľa rovnakého účtovného štandardu za rôzne obdobia alebo rôznych spoločností. Takto zostavené účtovné výkazy sú vyžadované napr bankami pri žiadostiach o úver alebo záujmovými skupinami (stakeholders).

Všetky (väčšie) spoločnosti sú povinné viesť účtovníctvo a zostavovať svoje účtovné závierky podľa národných účtovných štandardov krajiny, v ktorej pôsobia.

Pre kontinentálny model regulácie účtovníctva je charakteristické, že tieto štandardy sú súčasťou legislatívy danej krajiny a sú viac zviazané s daňovými predpismi a obchodným právom. Naopak pre anglosaský model je príznačná regulácia pomocou odborných noriem, ktoré vydávajú súkromné ​​organizácie. Medzinárodné účtovné štandardy sú US GAAP a IAS/IFRS.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace štandardy:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 02.01.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia