ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Účtovné obdobie (Accounting Period)
Účtovné obdobie (Accounting Period) je ekonomický pojem, ktorý označuje obdobie, za ktoré daná účtovná jednotka vyhotovuje účtovnej závierky.

Účtovné obdobie (Accounting Period) je ekonomický pojem, ktorý označuje obdobie, za ktoré daná účtovná jednotka vyhotovuje účtovnej závierky. Je to nepretržité obdobie dvanástich mesiacov po sebe idúcich, pokiaľ nie je stanovené inak. Jednotlivé účtovné obdobie na seba musí plynule nadväzovať.

Rozlišujeme dva druhy účtovného obdobia:

  • Kalendárny rok - účtovné obdobie začína 1.1. a končí 31.12.
  • Hospodársky rok (fiškálny rok) - účtovné obdobie, ktoré sa začína prvým deň iného mesiaca, ako je január

Účtovné obdobie je možné predĺžiť alebo skrátiť pri prechode z jedného typu na druhý.

Využitie účtovného obdobia v praxi: Účtovné obdobie je pojem využívaný v účtovníctve, každá účtovná jednotka má stanovené svoje účtovné obdobie.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 25.06.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia