ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Účtovná závierka × Uzávierka
Účtovná závierka a uzávierka sú pojmy, ktoré sa veľmi často zamieňajú. Ďalej je popísané, aký je medzi nimi rozdiel.

Účtovná závierka a uzávierka sú pojmy, ktoré sa veľmi často zamieňajú. Ďalej je popísané, aký je medzi nimi rozdiel.

Účtovná závierka je súbor účtovných výkazov. Jej súčasťou je súvaha (bilancia), výkaz ziskov a strát, príloha k účtovnej závierke. Účtovná závierka môže zahŕňať aj prehľad o peňažných tokoch (výkaz cash flow) alebo prehľad o zmenách vlastného imania.

Účtovné uzávierka znamená uzatváranie účtovné knihy a vykonáva sa k dátumu, kedy je vykonávaná účtovná závierka (účtovných závierok je niekoľko typov a sú upravené legislatívou, nie u všetkých typov prebieha účtovná závierka).

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 16.02.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia