ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Účtovná závierka (Financial Report)
Účtovná závierka je súbor účtovných výkazov.

Účtovná závierka (Financial Report), zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje súbor účtovných výkazov. Jej súčasťou je súvaha (bilancia), výkaz ziskov a strát, príloha k účtovnej závierke. Účtovná závierka môže zahŕňať aj prehľad o peňažných tokoch (výkaz cash flow) alebo prehľad o zmenách vlastného imania.

Využitie Účtovnej závierky v praxi: Účtovná uzávierka je základným zdrojom informácií pre finančnú analýzu.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 12.11.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia