ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Účtovná hodnota akcie (BV - Book Value)
Účtovná hodnota akcie (Book Value), zvyčajne sa používa skratka BV, je pojem, ktorý označuje dosahovanie zisku podniku v minulom a aktuálnom období, ktorý je rozdeľovaný medzi štát (dane), vlastníkmi (dividendy) a podnik (reinvestície).

Účtovná hodnota akcie (Book Value), zvyčajne sa používa skratka, je pojem, ktorý označuje dosahovanie zisku podniku v minulom a aktuálnom obdobie, ktorý je rozdeľovaný medzi stáť (dane), vlastníkmi (dividendy) a podnik (reinvestície). Zároveň zohľadňuje strategické rozhodnutia vlastníkov (pomer rozdelenia zisku medzi spotrebu a reinvestície).

výpočet:

Účtovná hodnota akcie = Vlastný kapitál / Počet emitovaných kmeňových akcií

Využitie pojmu účtovná hodnota akcie v praxi: Ukazovateľ využívajú prevažne investori pri hodnotení činnosti podniku.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 07.11.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia