ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Učenie (Learning)
Učenie (Learning) je pojem pre získavanie, odovzdávanie alebo zmenu vedomostí, skúseností, návykov, zručností, správania, preferencií, hodnôt a podobne. Učenie tak ovplyvňuje vnímanie informácií človekom. Schopnosť učenia môžu mať ako ľudia, tak niektoré stroje či vyspelé informačné systémy.

Učenie (Learning) je proces nadobúdania alebo zmeny skúseností, návykov, zručností, správanie, preferencií, hodnôt či poznatkov. Učenie vedie k trvalej zmene vlastnej osobnosti a ovplyvňuje vnímanie informácií človekom. Schopnosť učenia môžu mať ako ľudia, tak niektoré stroje či vyspelej informačné systémy.

Učenie je trvalý proces ktorý je ovplyvňovaním tým, čo už človek pozná a je súčasťou individuálneho dospievania, výchovy a vzdelávanie a je ovplyvnený okolitou kultúrou. Učenie sa skladá z osvojovania, vštepovanie, usporiadanie, pochopenie, retencia (začlenenie do vlastného systému vnímania sveta), zapamätanie. Učenie je vedomé aj nevedomé.

Učenie sa delia na:

  • Spontánna učenie - získavanie životných skúseností
  • Neformálne učenie - odovzdávanie hodnôt, zvyklostí, zručností a hodnôt v rodine, spoločnosti aj v organizáciu
  • Formálne učenie - vzdelávanie nejakou organizovanou formou (škola, vzdelávacie inštitúcie, lektor)

Využitie učenia v praxi: Učenie ľudí v organizáciách je jednou z kľúčových aktivít rozvoja ľudských zdrojov a je tiež súčasťou vzdelávanie. Každý človek je prirodzene ovplyvňovaný kultúrou v organizácii, svojim organizačným zaradením, rozsahom zodpovednosťou a právomocí. Učenie nových zručností je základom osobného rozvoja a predmetom vzdelávania mäkkých i tvrdých zručností, ktoré sú pre každú profesii iné. Najvyššia zodpovednosť za učenie a vzdelávanie pracovníkov v organizácii má personálny riaditeľ.  

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 05.07.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia