ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Účelnosť (Effectiveness)
Účelnosť (Effectiveness), označuje všeobecne robenie správnych vecí, teda schopnosť produkovať úžitok (efekt, účel, produkt) a je najčastejšie používaný v súvislosti s hodnotením schopnosti produkovať požadovaný efekt.

Účelnosť (Effectiveness), označuje všeobecne “robenie správnych vecí”, teda schopnosť produkovať požadovaný úžitok (efekt, účel, produkt) a v manažmente je najčastejšie používaný v súvislosti s hodnotením tejto schopnosti. Hodnotenie teda prebieha na výstupe, na úrovni výsledných produktov.

Poznámka: POZOR! Často dochádza k zlému prekladu či zámene s podobným pojmom Efficiency (Efektívnosť).

Účelnosť v praxi: Ak sa hovorí v praxi o účelnosti, potom sa jedná spravidla o hodnotenie toho, či organizácia neprodukuje zbytočné, nepožadované alebo nedôležité produkty či iné úžitky. Hodnotenie účelnosti býva súčasťou optimalizačných metód v organizácii, ako sú napríklad procesné audity, katalógy služieb či nastavenie systému ukazovateľov výkonnosti (napr. BSC (Balanced Scorecard). Trvalé prehodnocovanie efektívnosti aktivít v organizácii by malo byť prirodzenou súčasťou aktivít každého manažéra.

Pri hodnoteniu účelnosti u podnikov možno použiť zoznam účelov podla P. F. Druckera. Pri hodnotení efektívnosti vo verejnom sektore sa vychádza z iných princípov a uplatňuje sa vymedzenie účelu pomocou katalógu verejných služieb.

Vo svete manažmentu je populárny citát P. F. Druckera: “Efficiency is doing things right; effectiveness is doing the right things.”, ktorý možno preložiť ako: “Efektívnosť je robenie vecí správne a účelnosť je robenie správnych vecí.”

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace osobnosti:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 16.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia