ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Typológia pracovných tímov (Working Team Typology)
Typológia pracovných tímov je pojem sociálna psychológia, personalistiky, vedenie a komunikovania a organizovanie. Ide o vymedzenie základných typov pracovných tímov.

Typológia pracovných tímov (Work Team Typology) je pojem označujúci vymedzenie základných typov pracovných tímov.

Eric Sundstrom, Kenneth de Meuse a David Futrell delí pracovné tímy nasledovne - pritom diferenciácia znamená odlišnosť tímu od zvyšku organizácie a integrácia mieru spolupráce s ostatnými členmi organizácie:

Typ tímu Diferenciácia Integrácia Pracovný cyklus Typické výstupy
Poradný Nízka Nízka Premenlivý; krátky alebo dlhý Rozhodnutie, výber, návrhy, odporúčania
Produkčné Nízka Vysoká Opakované či priebežné procesy Výroba, spracovanie, veľkoobchod, starostlivosť o zákazníkov, opravy
Projektový / vývojový Vysoká Nízka Premenlivý; často jediný cyklus Plány, návrhy, správy, prototyp, prezentácie
Akčný / vyjednávaciu Vysoká Vysoká Krátkodobý úloha opakujúce sa za nových podmienok Preteky, súťaže, expedície, ochrana záujmov, chirurgické operácie, misie

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace osobnosti:

  • David Futrell
  • Eric Sundstrom
  • Kenneth de Meuse

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 11.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia