ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Typológia organizačnej štruktúry
Formálnu organizačnú štruktúru je možné analyzovať a popisovať z rôznych hľadísk - vznikajú tak rozličné typológie, ktoré sa líšia podľa rôznych autorov a hodnotiacich kritérií. Kritériami sú počet vedúcich, miera vertikálneho alebo horizontálneho usporiadania a existencia podporných organizačných útvarov.

Formálne organizačnú štruktúru možno analyzovať a popisovať z rôznych hľadísk - vznikajú tak rozličné typológie organizačnej štruktúry, ktoré sa líšia podľa rôznych autorov a hodnotiacich kritérií:

1) Líniová × funkcionálne × štábnych-líniová × maticová

Kritériami sú počet vedúcich, miera vertikálneho alebo horizontálneho usporiadania a existencia podporných organizačných útvarov. Z uvedených hľadísk sú zvyčajne definujú tieto typy organizačných štruktúr:

2) Centralizovaná × decentralizovaná

Kritériom je miera centralizácie/decentralizácie rozhodovacích právomocí a súvisiacich zodpovednosťou as tým súvisiace flexibilita rozhodovania:

  • Základom centralizovanej štruktúry je sústredenie rozhodovacích právomocí v riadiacom centre organizácie v rukách vrcholového vedenia. Vysoko centralizovaná štruktúra s vysokým počtom hierarchických úrovní zásadne komplikuje rozhodovacie procesy a komplikuje riadenie.
  • Základom decentralizované štruktúry je splnomocňovania (splnomocnenie) - príkladom decentralizovanej štruktúry sú strategické obchodné jednotky (Strategic Business Units - SBUs) - veľká organizácia sa podľa určitého kritéria rozdelí na čiastkové ucelené organizačné celky (obchodné jednotky), ktoré majú relatívnu voľnosť vo svojom fungovaní, najmä v riadení a rozhodovaní.

3) Strmá × plochá

Kritériom je počet hierarchických úrovní organizačnej štruktúry (viď obrázok):

Strmá organizačná štruktúra

Plochá organizačná štruktúra

Špecifický prístup na opis a modelovanie organizačnej štruktúry vyvinul Henry Mintzberg.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 25.06.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia