ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Trvanie (Duration)
Trvanie je časové obdobie, ktoré je potrebné na dokončenie nejakého úlohy alebo činnosti. Udáva sa v časových jednotkách - v hodinách, dňoch, týždňa, mesiacoch alebo rokoch.

Trvanie (anglicky Duration) je časové obdobie, ktoré je potrebné na dokončenie nejakého úlohy alebo činnosti. Udáva sa v časových jednotkách - v hodinách, dňoch, týždňa, mesiacoch alebo rokoch.

Načo potrebujeme poznať trvania?

Trvanie nejakej činnosti alebo úlohy typicky potrebujeme poznať pri plánovanie alebo riadenie úloh, aby sme dokázali naplánovať ako dlho úlohu alebo činnosť zaberie. Ak poznáme konečný termín, potom pomocou trvania dokážeme určiť dátum alebo čas, kedy je potrebné na dané činnosti alebo úlohy začať pracovať. Napríklad keď vieme, že nejaká činnosť trvá mesiac a potrebujeme ju dokončiť do konca roka, musíme na nej začať pracovať najneskôr 1. decembra, vzhľadom k sviatkom však ešte skôr - s rezervou. Z toho vyplýva, že pri plánovaní a adhadech trvanie je potrebné zohľadniť tiež časové úseky, kedy nie je možné na úlohe pracovať (napríklad štátne sviatky).

Plánovať pomocou trvania možno ale i opačným spôsobom - ak vieme, kedy môžeme na úlohe začať pracovať, vďaka trvania dokážeme spočítať, kedy je ho možné dokončiť.

Pre plánovanie projektov, kde na seba rôzne úlohy alebo aktivity rozlične nadväzujú je potom potrebné využiť metódy, ktoré pomôžu celkové trvanie projektu vypočítať (napr. CPM (Metóda kritickej cesty) alebo pomôžu výpočet tiež vizualizovať (napr. Ganttov diagram).

Trvanie sa vyjadruje v časových jednotkách - hodiny, dni, týždne, mesiace, roky.

Aký je rozdiel medzi trvaním a prácnosťou?

Trvanie hovorí, ako dlhý časový úsek je na dokončenie nejakého úlohy alebo činnosti potrebné na rozdiel od prácnosti, ktorá vyjadruje spotrebu času. Trvanie 1 mesiac teda nič nehovorí o tom, koľko času úloha skutočne zaberie (a koľko teda činnosť bude stáť), pretože môže byť vykonávaný iba 1 hodinu denne alebo naopak ho môže vykonávať 10 ľudí na plný úväzok po celý mesiac.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 14.11.2018

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá