ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Trojvrstvová architektúra (Three-tier architecture)
Trojvrstvová architektúra (Three-tier architecture) označuje v informatike jeden z typov architektúry informačných systémov. Vrstvy architektúry sú prezentačné, aplikačné a dátové.

Trojvrstvová architektúra (anglicky Three-tier architecture) označuje jeden z typov architektúry informačných systémov (resp. aplikácií). Teda to, akým spôsobom je aplikácia rozdelená medzi to, čo vidí a používa užívateľ (tzv. prezentačná vrstva) a to, čo sa odohráva na pozadí na strane servera (aplikačná a dátová vrstva).

Aké sú vrstvy trojvrstvovej architektúry?

  • Prezentačná vrstva - tá časť, ktorá je viditeľná pre používateľov, zaisťuje vstup požiadaviek a prezentáciu výsledkov. Je závislá na platforme (napr. webová aplikácia, Aplikácia pre windows, Android aplikácie atď). Môže byť teda rôzna pre rôzne zariadenia alebo platformu.
  • Aplikačná vrstva (tiež funkčná) - prostredná vrstva modelu (middleware), zabezpečuje výpočty a operácie vykonávané medzi vstupno-výstupnými požiadavkami a dátami. Tiež nazývaná ako aplikačný server.
  • Dátová vrstva (tiež databázová) - najnižšia vrstva modelu, zaisťuje prácu s dátami, teda s systém riadenia bázy dát a základné dátovo-funkčné operácie zaisťujúce ukladanie, výber, agregáciu, predspracovanie, integritu a audit dát.

Výhodou architektúry ich, že oddeľuje jednotlivé vrstvy tak, aby na sebe neboli závislé.

Predchodcom trojvrstvovej architektúry bola dvojvrstvová architektúra (klient-server).

Využitie trojvrstvovej architektúry v praxi: trojvrstvová architektúru využíva veľké množstvo aplikácií, ktoré pracujú s dátami. Takto je postavená väčšina moderných podnikových aplikácií, niektorá portálové riešení a webové stránky. Troj a viac vrstvová architektúra je v dnešnej dobe trendom a využíva sa pre tvorbu robustnejších riešenie. Jej výhodou je pružnejšia rozdelenie výkonu medzi zariadenia užívateľa a server, prezentačná vrstva môže bežať aj na veľmi lacných zariadeniach.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 28.03.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia