ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Trh práce (Labour Market)
Trh práce (Labour Market) je pojem, ktorý označuje pomyselný priestor, kde dochádza k stretu ponuky pracovnej sily, teda ľudí, ich schopností, predpokladov, zručností a kvalifikácia aa dopytu zo strany zamestnávateľov.

Trh práce (Labour Market) je pojem, ktorý označuje pomyselný priestor, kde dochádza k stretu ponuky pracovných síl, teda ľudí, ich schopností , predpokladov, zručností a kvalifikácie a dopytu zo strany zamestnávateľov.

Trh práce v praxi: Na trhu práce sa fakticky vyskytujeme my všetci, pretože každý človek má určité zručnosti, kvalifikáciu, predpoklady k vykonávanie určitej práce (pre určitú pracovnú pozíciu) az druhej strany existuje dopyt organizácií a podnikateľov, ktorí potrebujú pre svoj chod pracovníkov s primeranými schopnosťami, zručnosťami a kvalifikáciou. Používaný výraz situácie na trhu práce znamená, aká je aktuálna ponuka a dopyt na trhu, či je dostatok pracovných miest a príležitostí alebo nie.

Ľudia využívajú na hľadaní svojho uplatnenia na trhu práce rôzne formy:

  • Inzeráty na Pracovných / personálnych portáloch alebo sociálnych sieťach
  • Vyhľadávanie hľadaných pracovných pozícií a voľných pracovných miest na firemných webových stránkach
  • Vyhľadávanie pracovných príležitostí prostredníctvom známych - na odporúčanie
  • Vyhľadávanie pracovných príležitostí na špecializovaných komunitných weboch a diskusných fórach

Organizácie používajú k náboru a vyhľadávania pracovníkov prakticky rovnaké prostriedky. Všeobecne platí, že čím kvalifikovanejšie pracovné pozície, tým sú používané osobnejší a sofistikovanejšie formy a čím je pozícia s nižšou kvalifikáciou (napr. robotnícke profesie, tým sa používajú hromadnejšie a menej sofistikované prostriedky - napr úrady práce)

Súvisiace návody:

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 12.10.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia