ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Transaktivná pamäť (Transactive Memory)
Každý člen sociálne skupiny nepotrebuje vedieť, pamätať si a vedieť všetko, stačí, keď vie o niekom inom v skupine, kto má o danej veci znalosti, schopnosť či zručnosti.

Transaktivná pamäť (Transactive Memory) je pojem sociálnej psychológie. Ide o koncept, ktorý vypracoval Daniel M. Wegner. Vysvetľuje, ako si ľudia pamätajú veci vo skupinách. Každý člen nepotrebuje vedieť (pamätať si) všetko, stačí, keď vie o niekom inom v skupine, kto má o danej veci znalosti. Jednoducho povedané - nemusím vedieť všetko, postačí, keď viem, kto ví.

V skupine, organizáciu apod. tak vzniká skupinová myseľ (Group Mind), čo je špeciálny typ pamäťového systému, ktorý je potenciálne oveľa efektívnejší a komplexnejší ako individuálne pamäti členov skupiny. Pravdepodobne sa prejavujú princípy emergence a synergia.

Transaktivní pamäť v praxi: Transaktivná pamäť vzniká prostredníctvom troch špecifických transaktivních procesov, ktoré môžu prebiehať paralelne. Nakoniec dochádza k vysokej špecializácii a efektívnej práci celej skupiny (tímu):

  • Transaktivne kódovanie - členovia tímu sa vzájomne spoznávajú a získavajú postupne stále presnejšie informácie o znalostiach ostatných. Nakoniec má každý výborný prehľad o znalostiach a schopnostiach každého. Kódovanie sa neustále aktualizuje po celú dobu fungovania skupiny.
  • Transaktivne uchovávanie - všetci už vedia, v čom je kto odborníkom, takže sú nové informácie smerované najvhodnejším osobám. Uvedený proces maximálne zefektívňuje učenia v rámci skupiny a dochádza k optimálnemu využitiu pamäti všetkých členov skupiny.
  • Transaktivne vybavovanie - keď niekto zo skupiny zháňa určitú informáciu, obráti sa priamo na príslušného odborníka. Ak je taký pokus o získanie informácie úspešný, príslušná väzba sa posilňuje. Ak nie, aktualizuje sa proces kódovania.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 01.12.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia