ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Total Quality Management (TQM)
Total Quality Management (TQM) je veľmi komplexná technika, ktorá kladie dôraz na riadenie kvality vo všetkých dimenziách života organizácie. Prekračuje tak rámec riadenia kvality a stáva sa aj metódou strategického riadenia a manažérsku filozofiou pre celé konanie organizácie.

TQM (Total Quality Management), spravidla sa neprekladá a používa sa skratka TQM, je veľmi komplexná metóda riadenia, ktorá kladie dôraz na riadenie kvality vo všetkých dimenziách života organizácie. Prekračuje tak rámec riadenia kvality a stáva sa aj metódou strategického riadenia a manažérsku filozofiou pre celé konanie organizácie. Existuje celý rad rôznych foriem a výkladov TQM, však spoločné črty možno vyčítať z písmen jeho skratky:

Základné myšlienky možno nájsť u Armanda Feigenbauma a ďalej ich rozvíjali W. Edwards Deming, Joseph M. Juran a ďalšie. Hoci sa myšlienka zrodila v 50. rokoch v USA, najúrodnejšia pôdu našla neskôr v Japonsku.

Japonské poňatie TQM pracuje so štyrmi základnými princípmi (ideami):

  • Kaizen - idea, že je nutné kontinuálne zlepšovať procesy, jasne je opísať, zmerať a zabezpečiť ich opakovateľnosť
  • Atarimae Hinshitsu - idea, že veci budú fungovať tak, ako sa predpokladá (nôž bude rezať)
  • Kansei - idea, že skúmanie, ako zákazník používa výrobok, vedie k zlepšeniu produktu
  • Miryokuteki Hinshitsu - idea, že veci musia mať estetickú kvalitu (vzhľad nástroja musí prinášať jeho užívateľovi potešenie i ergonómiu)

Tieto spoločné princípy TQM sa uplatňujú v rôznych organizáciách a rôznych krajinách rôzne, vždy v závislosti od ich sociálnych, kultúrnych, personálnych, legislatívnych, technických a ďalších podmienkach. TQM presadzuje všeobecné používanie všeobecných princípov manažmentu, uplatnenie moderného procesného či na služby orientovaného riadenia, zapájanie vrcholových manažérov formou vedenia (leadership, presadzuje angažovanosť všetkých pracovníkov, silne presadzuje orientáciu na zákazníka a kvalitu výrobkov a služieb, efektívne využívanie zdrojov organizácie, elimináciu zbytočných nákladov a presadzuje úsilie o trvalé zlepšovanie na základe jasných faktov a ukazovateľov.

ISO (International Organization for Standardization) definuje TQM takto:

“TQM je manažérsky prístup určený pre organizáciu, sústredený na kvalitu, založený na zapojenie všetkých jej členov a zameraný na dlhodobý úspech dosahovaný prostredníctvom uspokojenie zákazníka a prospešnosti pre všetkých členov organizácie aj pre spoločnosť.”

Z definície je vidieť, že filozofia TQM zahŕňa a integruje rad rôznych dimenzií - marketing, vedenia, inovácie, stratégiu i uspokojenie záujmových skupín. Dá sa povedať, Total Quality Management je celostný prístup ku kvalite podobný prístupu radu ISO 9000 (ktorý má najväčšie uplatnenie v Európe). Zavedenie TQM však býva náročnejšie, pretože obsahuje viac mäkkých faktorov.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace osobnosti:

Súvisiace štandardy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 09.10.2014

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia