ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Total Loyalty Marketing (TLM)
Total Loyalty Marketing je integrovaný prístup k marketingu. Jeho autormi sú nemeckí špecialisti Anne M. Schüller a Gerhard Fuchs. Ústredným bodom konceptu je lojálny zákazník.

Total Loyalty Marketing (TLM) je integrovaný prístup k marketingu. Jeho autormi sú nemeckí špecialisti Anne M. Schüller a Gerhard Fuchs. Ústredným bodom konceptu je loajální zákazník.

Koncept (metóda) rozpracováva prístupy jeho získavanie, vytváranie a upevňovanie vzťahov s ním. Kľúčovým prvkom konceptu TLM je metóda / koncept 5K.

Základnými prvkami konceptu na strane podniku sú:

  • Podnikový management definujúce marketingovú stratégiu podloženou solídny marketingovú analýzou
  • Tím spolupracovníkov poskytujúci perfektný produkty
  • Podniková a marketingová analýza vrátane positioningu, zacielené na sľubné cieľové skupiny lojálnych zákazníkov

Na rozhraní medzi podnikom a zákazníkmi je kľúčovým faktorom perfektne zvládnutý koncept 5K.

Na strane zákazníka metóda TLM definuje päť stupňov lojality zákazníka:

  • Záujemca - přichází a zaujíma sa o produkty podniku (organizácie)
  • Najprv kupujúci - zákazník, ktorý o produktoch podniku a prvýkrát ich kupuje
  • Opakovane kupujúci - zákazník, ktorý může byť spokojný s produktmi a opakovane ich kupuje
  • Propagátor - je spokojný a je lojálny a chce sa podeliť s ostatnými o svoje dobré skúsenosti s produktmi podniku
  • Lojálny zákazník - vysoko lojálny zákazník, ktorý trvale udržuje svoje vzťahy s podnikom a je trvalým užívateľom produktov podniku

TLM v praxi: Metóda 5K (TLM) poskytuje návod, ako si má podnik získavať a udržiavať lojálnych zákazníkov a využívať vzťahy s nimi.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 23.06.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia