ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Total Cost of Ownership (TCO)
Total Cost of Ownership, používa sa skratka TCO, je metóda hodnotenia nákladových variantov. Prostredníctvom TCO sa vyjadrujú kompletné náklady na investíciu a jej prevádzku, zohľadňujúci nielen obstarávaciu cenu, ale aj výdavky vyplývajúce vlastníctvom hodnotených statkov.

Total Cost of Ownership, zvyčajne sa neprekladá a používa sa skratka TCO, je metóda hodnotenia nákladových variantov. Táto metóda je bežná napríklad v oblasti investícií do informačných technológií.

Prostredníctvom TCO sa vyjadrujú kompletné náklady na investíciu a jej prevádzku, zohľadňujúci nielen obstarávaciu cenu, ale aj výdavky vyplývajúce vlastníctvom hodnotených statkov. Aby sme mohli spočítať náklady na projekt, musíme získať všetky nákladové vstupy, nie len okamžite ovplyvňujúce projekt, ale aj tie, ktoré vstupujú do nákladov neskôr. Ide napríklad o:

  • Priame náklady na obstaranie investície (cena)
  • Poplatky spojené s prevádzkou/údržbou
  • Náklady spojené s vyškolením užívateľov investície
  • Náklady spojené s nečinnosťou investičného celku z príčiny opravy, inovácie atp.

Nevýhodou metódy je, že neberie do úvahy hodnotu peňazí a hodnotí investíciu iba z pohľadu nákladov, nie výnosov.

Využitie TCO v praxi: Metóda Total Cost of Ownership využívajú podniky pri hodnotení nákladov investičných variantov.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 26.08.2018

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá