ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je TOC (Theory of Constraints) - teória obmedzenia
TOC (Theory of Constraints), prekladá sa ako Teória obmedzení, je univerzálna analytická technika, Hľadá obmedzenia z hľadiska definovaných cieľov, identifikuje najužšia hrdlo systému, najmä procesného alebo výkonového toku.

TOC (Theory of Constraints) - prekladá sa ako Teória obmedzenia. TOC je univerzálny analytická technika, ​​ktorá hľadá obmedzenia z hľadiska definovaných cieľov, identifikuje najužšie hrdlo systému a to najmä procesného alebo výkonového toku. Možno ju uplatniť úplne univerzálne, základným princípom Teória obmedzení je hľadanie najlepšie riešenie pre celok, teda organizáciu a základnými krokmi pri optimalizácii podľa TOC sú:

  • Nájdenie obmedzenia systému
  • Rozhodnutie, ako obmedzenie čo najlepšie využiť
  • Vyťaženie maxima z tohto obmedzenia

Autorom tejto teórie je Eliyahu M. Goldratt.

TOC súvisí s metódou DBR. Z teórie obmedzení ďalej vychádza metóda kritického reťazca CCM (Critical Chain Method).

Využitie Teórie obmedzení v praxi: TOC je veľmi univerzálna metóda, pomocou ktorej je možné optimalizovať výkonnosť a efektívnosť prakticky v akejkoľvek časti organizácie. Teória obmedzenia má využitie vo výrobe, pri riadenie projektov, riadenie prevádzky, logistike, marketingu, strategickom riadení av celej rade ďalších oblastí. Sústredí sa na nájdenie, zhodnotenie alebo zneškodnenie najslabšieho miesta.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace osobnosti:

  • Eliyahu M. Goldratt

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 22.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia