ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Time Management
Riadenie času (Time Management) je oblasť riadenia, ktorá zahŕňa rôzne metódy hospodárenia so zdrojom čas, ktorý vníma ako obmedzujúci zdroj (času máme všetci rovnako). Jedná sa o metódy, ktorých cieľom je získanie kontroly nad časom, ktorý človek alebo organizácia trávi na určitých aktivitách či procesoch.

Riadenie času (Time Management) je oblasť riadenia, ktorá zahŕňa rôzne metódy hospodárenia časom, ktorý vníma ako obmedzujúci zdroj (času máme všetci rovnako). Jedná sa o metódy, ktorých cieľom je získanie kontroly nad časom, ktorý človek alebo organizácia trávi na určitých aktivitách či procesoch.

Cieľom je zvýšenie produktivity a efektívnosti využitie času. Nejedná sa iba o metódy využiteľné vnútri organizácií a podnikov, ale hospodárenia s časom zasahuje do osobného života a plánovanie osobného času a priorít vôbec, súvisí teda s pojmami, ako sú životný štýl, kvalita života alebo psychická hygiena.

Názory na riadenie času sa v priebehu doby vyvíjali, hovorí sa o štyroch generáciách prístupov k time managementu:

  • Time Management 1. generácie: Princípy prvej generácie sa sústredili na usporiadanie úloh a činností
  • Time Management 2. generácie: Princípy druhej generácie boli založené na plánovanie úloh v čase a stanovovanie cieľov, charakteristické je využívanie kalendárov a rôznych organizátorov
  • Time Management 3. generácie: Princípy tretej generácie zdôrazňujú koordináciu rôznych aktivít v organizácii (úlohy, programy, projekty, strategické riadenie atď ) a zdôrazňujú prioritizáciu cieľov a úloh.
  • Time Management 4. generácie: Princípy štvrtej generácie sa vracajú späť k človeku, zdôrazňujú jeho hodnotu a kvalitu života a súlad osobných priorít s firemnými prioritami a hodnotami.

Praktické využitie riadenie času: Time management zasahuje všetko dianie v organizácii, pretože riadenie času sa týka manažérov na všetkých stupňoch riadenia, ale aj všetkých ostatných pracovníkov. Každý nejakým spôsobom hospodári so svojím časom. Cez všetky rôzne prístupy, generácie, metódy a pomocníkmi zohráva kľúčovú úlohu v riadení času motivácie a sebadisciplína.

Time management teda zahŕňa metódy a techniky ako plánovať čas a stanovovať priority pri plnení úloh, projektov , cieľov a tiež súlad osobných a firemných hodnôt. Ide o široké spektrum metód, ktoré zahŕňajú:

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 12.01.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia