ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Tím (Team)
Tím (Team) je označenie skupiny ľudí, ktorí chcú dosiahnuť spoločný cieľ, plnia spoločnú úlohu, postupujú koordinovane.

Tím (Team, v organizáciách sa používa niekedy súslovie pracovný tím, Working team) je označenie skupiny ľudí, ktorí chcú dosiahnuť spoločný cieľ, ​​plnia spoločnú úlohu, postupujú koordinovane. Členovia tímu rešpektujú deľbu práce v tíme, koordináciu vedúceho tímu (Team leader), ich práca je vzájomne závislá. Hlavným rysom tímu je zameranie na spoločný pracovnú úlohu.

Využitie tímov v praxi: Tím je vlastne malá, pružná organizačná jednotka, ktorá môže existovať mimo alebo nad rámec bežnej organizačnej štruktúry. Rovnako ako v športovom tíme je v pracovnom tíme dôležitá koordinácia a spolupráca jednotlivých členov tímu - každý člen tímu má svoju úlohu a musí ju plniť, aby mohlo byť dosiahnuté spoločných úloh.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 24.02.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia