ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Test už absolvovalo 5782 užívateľov s priemerným výsledkom 63.55%.

Odporúčate tento test?
Hodnotenie:
Cover_image_detail_kreativita

Test kreativity Ponúkame Vam test tvorivosti. Nejde o exaktné psychologické meranie, presto vychádza z modelov tvorivých osobností predných psychológov (Dacey Lennonová, Csikszentmihalyi).

Pokúste sebe pravdive objektívne odpovedať na nasledujúcich 29 otázok - pritom neexistujú správne odpovede, podstatná je len zhoda s Vasu osobnou realitou.

Časový limit: bez časového obmedzenia
Počet otázok: 29
Autor: ManagementMania