ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Teória mnohonásobné inteligencie (Multiple Intelligence Theory)
Teória mnohonásobné inteligencie je dielom amerického psychológa Howarda Gardnera. Ten predpokladá existenciu siedmich rôznych, vzájomne viac-menej nezávislých inteligenciou: lingvistická inteligencia, logicko-matematická inteligencia, priestorová inteligencia, hudobné inteligencia, telesne-pohybová inteligencia, interpersonálne inteligencia a intrapersonálnu inteligencie.

Teória mnohonásobné inteligencie je dielom amerického psychológa Howarda Gardnera. Ten predpokladá existenciu siedmich rôznych, vzájomne viacmenej nezávislých inteligenciou:

  • Lingvistická inteligencia - zahŕňa schopnosť vyjadrovať sa verbálne a rozumieť verbálneho vyjadrenia; je charakteristická napríklad pre spisovateľa, politiky, odborníkmi na public relations a pod
  • Logicko-matematická inteligencia - zahŕňa schopnosť logického a matematického myslenia a riešenia matematických a logických problémov; typická je pre logiky, matematiky, fyziky a pod
  • Priestorová inteligencia - zahŕňa schopnosť myslieť vizuálne, tvoriť vizuálne predstavy a riešiť priestorové problémy; typická je napríklad pre architektov alebo kartograf
  • Hudobná inteligencia - zahŕňa schopnosť rozumieť hudbe a produkovať hudbu; typická je pre hudobníkov, hudobné skladateľa či dirigentmi
  • Telesne-pohybová inteligencia - zahŕňa schopnosť veľmi presne ovládať svoje telo a vykonávať komplexné a pritom veľmi precízne pohyby; charakteristická je pre jemnej mechaniky, chirurgov, športovcov atď
  • Interpersonálna inteligencia - zahŕňa schopnosť efektívneho fungovania v sociálnych vzťahoch, umenie vychádzať s inými ľuďmi, presviedčať je apod; táto inteligencia je obvyklá u psychológov, učiteľov, pomáhajúcich profesií ai
  • Intrapersonálna inteligencia - zahŕňa schopnosť rozumieť sám sebe a “pracovať na sebe” a na svojom osobnom rozvoji; táto inteligencia je typická u veľmi úspešných ľudí v akomkoľvek odbore

Praktické využitie teórie mnohonásobnej inteligencie: V personalistike a riadení ľudských zdrojov pri vytváraní a obsadzovaní pracovných miest - analýza pracovných miest. Jednotlivé zložky sú na sebe relatívne nezávislé. Pri rôznych pracovných úlohách a činnostiach sa rôznou mierou uplatňujú rôzne zložky inteligencie.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace osobnosti:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 25.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia