ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Všetko
  • Vedomosti
  • Akcie
  • Ľudia
  • Zamestnanie
  • Spoločnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
Whitelist je nejaký zoznam, napríklad ľudí, firiem, aplikácií pre ktorý je výslovne povolená určená činnosť či operácie. Opakom whitelistu je blacklist.
WWW (World Wide Web) je označenie pre sústavu webových stránok ku ktorým sa pristupuje väčšinou pomocou webových prehliadačov v rámci internetu.
Work-Life Balance je prístup k rovnováhe osobného a pracovného života s cieľom dosiahnuť spokojnosť zamestnancov a tým ich vysokej výkonnosti.
Workflow model popisuje všetky dôležité informácie na to, aby mohlo workflow prebiehať, teda najmä procesy, dokumenty, účastníkov procesu, ich oprávnenia a podobne.
Word of Mouth možno do slovenčiny najlepšie voľne preložiť ako "osobné odporúčanie" alebo "o čom sa hovorí". Ide vlastne o reklamu produkte šírenú formou hovorené alebo písané verbálné komunikácie medzi existujúcimi a potenciálnymi zákazníkmi.
Webová služba (Web Service) je zapuzdrená logika (funkcionalita) jednej aplikácie, ktorú využíva iná aplikácia. Jedná sa teda o strojovú interakciu - webové služby NIE SÚ určené pre ľudskú interakciu.
Web je krátke zjednodušené označenie pre sústavu webových stránok ku ktorým sa pristupuje väčšinou pomocou webových prehliadačov v rámci internetu. Správny a dlhý názov je www (world wide web).
Wi-Fi (alebo tiež WiFi, wifi) je označenie pre bezdrôtové prepojenie rôznych koncových zariadení (napr. počítač, notebook, tablet, smartphone) a ich pripájanie k počítačovej sieti (je jedno či lokálna alebo k internetu).
Workflow je tok informácií v podnikovom procese.
Webová stránka, Internetová stránka, web page, webstránky, web je označenie dokumentu s informáciami, sú prístupné pomocou webového prehliadača, sú uložené tak, že sú prístupné viacerým používateľom, ktorí k nim pristupujú pomocou internetu a sú prezentované pre návštevníka estetickým a čitateľným spôsobom
White paper je označenie pre informatívny obchodný dokument ktorý popisuje vlastnosti výrobku alebo služby a slúži k presvedčeniu zákazníka.
WBS (Work Breakdown Structure), jedná sa o jednoduchú analytickú techniku​​, ktorej cieľom je rozložiť projekt na jednotlivé činnosti až do takej úrovne podrobnosti, aby k nim bolo možné priradiť zodpovednosti, prácnosť a časový horizont.
Whistleblower je anglické neformálne označenie pre človeka, ktorý upozorní autoritu alebo verejnosť na nelegálne, neetické alebo diskriminačné konanie vo vnútri organizácie.