ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Všetko
  • Vedomosti
  • Akcie
  • Ľudia
  • Zamestnanie
  • Spoločnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
Jednoduché účtovníctvo (daňová evidencia) - účtovný systém, ktorý je určený pre podnikateľov nezapísané v obchodnom registri.
Jednofaktorová autentizácia je najjednoduchší a najrozšírenejší spôsob overenia totožnosti alebo oprávnenia a to za použitia jednej veci, ktorú ten človek pozná alebo má - napríklad heslá alebo kľúče.
Jednotkový náklad sú pojem, ktorý označuje náklad, ktorý je možné bezprostredne vztiahnuť k určitému výkonu či konkrétnu operáciu.
JIP je skratka pre Jednotný identitní priestor, čo je zabezpečená adresárová služba obsahujúci údaje pre autentizáciu a autorizáciu používateľov rámci Základných registrov Českej republiky.
Jazyk je systém ustálených znakov a pravidiel, ktorý slúži na komunikáciu a dorozumievaniu.
Jednotková cena je cena za určitú mernú jednotku niečoho, napríklad za kilogram, meter, liter, za hodinu alebo za megabajt.
Jazyková gramotnosť je jednou z vyšších foriem základnej gramotnosti a ide pojem pre schopnosť čítať a písať v cudzom jazyku. Jazyková gramotnosť je teda schopnosť sa dorozumieť v inom jazyku, než je materinský jazyk jedinca. Niekedy sa pojem jazyková gramotnosť používa pre schopnosť hovoriť svetovým jazykom (teda dorozumieť sa v zahraničí, vo viacerých štátoch).
Jurisdikcie (Jurisdiction) je právny pojem pre súdnu príslušnosť.