ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Všetko
  • Vedomosti
  • Akcie
  • Ľudia
  • Zamestnanie
  • Spoločnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
Business Networking (niekedy skrátene iba Networking) je anglický pojem pre nadväzovanie a vytváranie profesionálnych a obchodných kontaktov, rozvoj a vytváranie obchodných príležitostí v rámci určitej komunity alebo siete ľudí.
Koncept byrokracie znamená v pôvodnom význame "vláda úradníctva". Koncept navrhol nemecký sociológ Max Weber ako koncepciu profesionálneho a efektívneho riadenia založenú na jasných a formalizovaných pravidlách a na nezaujaté a profesionálné práci kvalitných úradníkov.
Benchmark je pojem používaný pre nejaký štandard, referenčnú hodnotu, ktorou sa meria výkonnosť alebo sa pomocou nej výkonnosť porovnáva.
Býčí trh je výraz pre stav finančného trhu, kedy ceny cenných papierov stúpajú alebo sa predpokladá ich vzostup.
Blockchain je verejne dostupný zoznam uskutočnených transakcií. Jednotlivé transakcie sú zaznamenané anonymne a v chronologickom poriadku.
Býk (Bull) je označenie pre investora alebo investorov, ktorí predpokladajú vzostup cien na trhu.
Business (Biznis) je pojem, ktorý sa v súčasnosti používa celosvetovo bez nutnosti prekladu. Slovo business pochádza z angličtiny a má mnoho významov. Biznis ako podnik či firma, biznis ako konkrétny trhový sektor a biznis ako činnosť.
Bit je základná a súčasne najmenší jednotka informácie.
Bannerová slepota (Banner blindness) je vedomé a podvedomé ignorovanie reklamných bannerov na webových stránkach. Reklamné bannery majú vďaka tomu menšie propagačný dopad.
Bailout je ekonomický neformálne pojem pre finančnú pomoc alebo záchranu pred krachom, bankrotom.
Buy-in growth-opportunity (BINGO) je druh prevzatie firmy cudzím manažmentom (MBI), pri ktorom ide veľká časť nového kapitálu do rozvoja a expanzie.
Bolesti zákazníka (anglicky Customer Pain Points) sú špecifické problémy, ktoré firma má a na ktoré mieria ponuka ich riešenie nejakou službou alebo produktom.
Backoffice je označenie tej časti organizácie, ktorá zabezpečuje administratívnu podporu.
Bankrot podniku (úpadok podniku) je stav, kedy podnik nie je schopný splácať svoje záväzky.
Bezpečná komunikácia znamená, že žiadna tretia strana do komunikácie medzi dvoma komunikujúcimi stranami nezasahuje ani ju neodposlouchává.
Biometrické údaje sú akékoľvek údaje popisujúce fyzickej alebo fyziologické vlastnosti a umožňujú jedinečnú identifikáciu konkrétneho človeka.
BYOD (Bring your own device) znamená pripájanie súkromných zariadení, najmä notebookov, tabletov alebo smartfónov do podnikovej počítačovej siete.
Bankrot je právny status právnickej osoby (človeka, firmy alebo štátu) pri ktorom Nené schopná platiť svoje dlhy a záväzky.
B2C - Business to Customer - jeden zo štyroch modelov elektronického obchodovania. Iniciatíva pri ňom vychádza od firmy a cieľovou skupinou sú zákazníci (spotrebitelia).
Business požiadavky (Business Requirements) sú požiadavky alebo potreby stakeholderov na produkt, službu alebo systém.
Bannerová reklama je reklama ktorá sa zobrazuje na webových stránkach. Má obdĺžnikový tvar a dané rozmery a umiestnenie, ktoré určujú jej cenu.
Bonita firmy (Firm 's Credit worthiness) je zhodnotenie schopnosti firmy splatiť poskytnutý úver. Bonita ovplyvňuje poskytnutie úveru aj výšku úrokovej sadzby.
Bezpapierová kancelária (anglicky paperless office) znamená výrazné zníženie alebo úplnú elimináciu papierov pri kancelárskej práci. Tlačené dokumenty, formuláre a iné papiere sú nahradené ich digitálnou podobou.
Bonus je nejaká mimoriadna, jednorazová odmena. Bonus sa udeľuje napríklad za vysoký výkon, mimoriadni obchodné výsledky a podobne.
Buyer persona je fiktívna osoba, ktorá reprezentuje potreby, ciele a ďalšie vzorce správania odeálního zákazníka.
Burn rate je ukazovateľ, ktorý opisuje, ako rýchlo firma spotrebováva peniaze. Typicky sa udáva za mesiac. Inými slovami koľko je mesačný strata, negatívne cashflow firmy.
Bodyshop je spôsob, ako zamestnať (alebo zabezpečiť) pracovné kapacity, kde zákazník platí za osobu na hodinovom alebo dennom základe.
Business objekt je nejaký objekt reálneho sveta (napríklad zákazník, zamestnanec, faktúra) ktorý sa snažíme popísať pri analýze systému a návrhu aplikácie alebo informačného systému.
B2E - Business to Employee - je označenie pre komunikáciu a aplikácie ktoré sa točí okolo komunikácie firmy so svojimi zamestnancami.
Bezpečnostné Incident je pojem označujúci nejakou neštandardná alebo nepríjemnú bezpečnostné udalosť, ktorá vedie k narušeniu pravidiel bezpečnosti v organizácii.
Bod zvratu (Break Even Point), zvyčajne sa používa skratka BZ alebo BEP, je pojem, ktorý označuje taký objem výroby a predaja, pri ktorej sa tržby práve rovnajú nákladom, tj zisk je rovný nule.
Buzzword znamená aktuálne populárne, obľúbené slovo alebo fráza. Typické buzzwork je napríklad cloud, urobit lajk, vygooglit.
Business Continuity Management je oblasť riadenia, ktorá je zameraná na to, aby boli trvalo dostupné všetky kritické funkcie organizácie voči zákazníkom, dodávateľom a ďalším stranám.
Politika bezpečnosti dokument, ktorý popisuje, deklaruje a vysvetľuje, akým spôsobom organizácia zaisťuje bezpečnosť.
Burden (v preklade bremeno) je anglický neformálne výraz pre režijné náklady (Overhead Costs).
Blue chip je označenie prvotriedny firmy, ktorá má dobré hospodárske výsledky, dobrý manažment a dobrý rastový potenciál. Obvykle sú tak označované veľké korporácie.
Hodnota značky označuje pridanú hodnotu, vďaka ktorej konkrétny značka dokáže ovplyvniť rozhodovanie zákazníka a motivovať ho k nákupu.
B2B - Business to Business - jeden zo štyroch modelov elektronického obchodovania. Iniciatíva pri ňom vychádza od firiem a cieľovou skupinou sú iné firmy.
Brand positioning, slovensky umiestnenie značky znamená aké miesto má značka v mysliach zákazníkov, teda ako sa odlišuje od konkurenčných značiek a čím je výnimočná, v čom má nenahraditeľnú pozíciu.
Byte je najmenšia adresovateľná jednotka informácie v počítači. 1 bajt = 8 bitov.
BYOPC (Bring Your Own PC) znamená využívanie súkromných osobných počítačov v práci.
Bootovanie je proces zavedenia operačného systému pri spustení počítača.
Biele goliere je neformálne označenie označenie administratívnych, nedělnických pracovníkov. Ich opakom sú modré goliere, teda typicky robotnícke alebo manuálne profesie.
Barter (bartrovej obchod, Quid pro Quo) je pojem pre výmenný obchod, priamu výmenu produtky, tovaru alebo služieb bez použitia peňazí alebo iných univerzálnych cenín.
Backlog je v metodike Scrum zoznam úloh, v ktorých sa hromadí práce pre vývojárov.
Čierna listina (Blacklist) je nejaký zoznam, napr. Ľudí, ktorým niečo nechceme dovoliť alebo ich chceme vylúčiť z nejakého procesu.
BTW je skratka z anglického výrazu By The Way a znamená mimochodom.
Bezdrôtová počítačová sieť je typ počítačovej siete, v ktorej je spojenie jednotlivých zariadení vykonávaných bezdrôtovej komunikácie, najčastejšie Wi-Fi alebo GSM.
Bezhotovostné platby sú také platby, ktoré prebiehajú bez potreby fyzických peňazí (hotovosti).