ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Tekutá modernita
Tekutá modernita je sociologická teória poľského sociológa Zygmunta Baumana.

“Naša doba si vyslúžila charakteristiku, tekutá ‘, pretože jej črty sú chaos, ambivalencia, neistota, náhodnosti a neustála zmena pravidiel. Je ako rieka, ktorej prúd prešiel z pokoji a plynulosti do fázy perejí a vodných vírov…“

Zygmunt Bauman

Tekutá modernita je sociologická teórie poľského profesora sociológie Zygmunta Baumana. Podľa neho charakterizujú súčasnú spoločnosť:

  • Úsilie o emancipáciu - existuje konflikt medzi právom jedinca líšiť sa a vyberať si svoje vlastné “modely šťastie” a potrebou fungovania verejného priestoru a realizáciou verejného záujmu
  • Individualita - predstava, že je na jedincovi, aby sa sám stal tým, kým chce byť - slobodná spoločnosť je tvorená slobodnými jedincami a je na nich, aby si vyberali, kým chcú byť; najmä situácia na trhu je taká, že jedinci majú takmer absolútnu slobodu výberu pri nákupe výrobkov alebo služieb vďaka ich obrovsky širokej ponuke
  • Predstava pokroku a práce ako prostriedku, ako ovládnuť budúcnosť - práce sa štiepi do “epizód” a neposkytuje pevný základ identity človeka (ľudského indivídua)
  • Oddelenie času a priestoru - v modernej spoločnosti prestáva byť priestor zviazaný s časom, naopak sa stal nástrojom dobytie priestoru (vďaka dopravnej technike a informačným a komunikačným technológiám); čas sa tak premieňa v peniaze, čím je cestovanie (a zdieľanie informácií) rýchlejší, tým je efektívnejšia
  • Úpadok národného štátu - stať stráca úlohu poskytovateľa bezpečnosti a vplyvom globalizácie i svoju suverenitu; ľudia pritom hľadajú náhradu za stáť v rôznych spoločenstvách a spojenie štátu a národa sa vyčerpáva

** Praktické využitie tekutej modernity**: Jednotlivé dimenzie tekutej modernity možno chápať takto:

  • Úsilie o emancipáciu - vziať odlišnosť záujmov organizácie a záujmov ich pracovníkov jednoducho na vedomie a pokúsiť sa nájsť vyhovujúce kompromis (platí pre personalistiku a riadenie ľudských zdrojov)
  • Individualita - z hľadiska marketingu rešpektovať slobodu jedincov a ponúkať produkty vysoko individuálneho charakteru alebo s vysokou možnosťou individualizácie (platí pre marketing)
  • Predstava práce ako prostriedku - rešpektovať snahu jednotlivcov o využití práce k vlastnému osobnému rastu (platí pre personalistiku a riadenie ľudských zdrojov)
  • Oddelenie času a priestoru - riadiť hospodárenie s časom svojím i svojich zákazníkov (platí pre Time Management a pre marketing)
  • Úpadok národného štátu a hľadanie náhradné komunity - poskytovať zákazníkom pocit spolupatričnosti so spotrebiteľskou komunitou a ponúkať možnosť zapojenia sa do aktivít komunity (platí pre marketing a pre Total Loyalty Marketing )

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 29.06.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia