ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je TEGoVA (The European Group of Valuers' Associations)
TEGoVA - The European Group of Valuers Associations je európska organizácia národných asociácií odhadcov.

TEGoVA - The European Group of Valuers Associations je európska organizácie národných asociácií odhadcov.

Základným cieľom organizácie TEGoVA je publikovať všeobecne odsúhlasene štandardy pre oceňovanie majetku a ich následné zavedenie, ako v krajinách EÚ, ako aj v novo sa rozvíjajúcich krajinách Strednej a východnej Európy. Európske oceňovacie štandardy (EVS), v praxi označované ako “Modrá kniha” sa stali charakteristickým znakom oceňovacie praxe v posledných rokoch a sú zásadným dokumentom pre trhové oceňovanie majetku (aktív).

Medzinárodné oceňovacie štandardy boli vytvorené za úzkej spolupráce medzi IVSC (The International Valuation Standards Committee) a TEGoVA. Na odporúčanie TEGoVA je pre štáty EÚ doporučené používať štandardy IVS (International Valuation Standards) v prípadoch, že bude splnená kompatibilita s právami a postupmi EÚ (Európskej únie) vrátane EVS (Európske oceňovacie štandardy).

Súvisiaci pojmy a metódy:

Súvisiace oblasť riadenia:

Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 25.06.2013

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá