ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Technika Delphi
Metóda Delphi je postup pre stanovenie odborného odhadu budúceho vývoja alebo stavu pomocou skupiny expertov.

Metóda Delphi je postup pre pre stanovenie odborného odhadu budúceho vývoja alebo stavu pomocou skupiny expertov. Jedná sa o techniku, ktorá využíva subjektívne názory členov expertnej skupiny s cieľom získania celkového konsenzu názorov. Zjednodušene je Delphi technika druh brainstormingu s jasne danými pravidlami.

Využitie metódy Deplhi v praxi: Delphi sa využíva pre predpovedanie budúceho vývoja založené na konsenze medzi expertmi. Patrí medzi metódy expertného odhadovania. Je veľmi využívaná pri kvalitatívnej analýze rizík, ale aj riadenie projektov a celej rade ďalších oblastí, kde je potrebné skupinou odborníkov odhadnúť budúci vývoj či stav. Podobne ako brainstorming sa využíva pre generovanie nových, nevšedných myšlienok. V jej priebehu odborníci vyjadrujú svoje názory jednotlivo a anonymne, pričom majú v priebehu prístup k názorom ostatných odborníkov. Tí môžu svoje rozdielne názory konfrontovať a tiež je v jednotlivých kolách meniť.

Postup a hlavné znaky metódy Delphi :

  • Účasní sa skupina nezávislých expertov ( obvykle 8-12 )
  • Je zachovaná anonymita expertov ( odstraňuje to psychologickú bariéru vzájomného ovplyvňovania )
  • Otázky by mali byť formulované tak, aby bolo možné odpovedať kvalitatívne
  • Experti môžu svoje odpovede v jednotlivých kolách meniť
  • Experti by mali svoje odpovede zdôvodniť
  • Odborný odhad sa spresňuje vo viacerých kolách dopytovania , vždy so spätnou väzbou na predchádzajúcu bicykel
  • Výsledky sú štatisticky spracované

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 29.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia