ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Teambuilding
Teambuilding je jedna z metod vzdělávání mimo pracoviště. Teambuilding je typ zážitkového vzdělávání zaměřený na tvorbu nebo rozvoj týmu, týmové spolupráce a trénování důležitých týmových schopností a dovedností, jako je komunikace, týmová spolupráce či společné překonávání překážek a týmové hledání efektivních řešení jednotlivých problémů.

Pojem teambuilding (niekedy tiež Team building) je zložený z anglických slov team (tím) a building (budovanie). Používa sa anglický originál, zvyčajne sa neprekladá.

Teambuilding je typ zážitkového vzdelávania zameraný na tvorbu alebo rozvoj tímu, tímovej spolupráce a trénovanie dôležitých tímových schopností a zručností, ako je komunikácia, tímová spolupráca alebo spoločné prekonávanie prekážok a tímovej hľadanie efektívnych riešení jednotlivých problémov. Medzi ďalšie ciele teambuildingových programov patrí vzájomné hlbšie poznanie členov pracovnej skupiny, stmelenie tímu a posilnenie tímového ducha. Teambuilding sa zvyčajne vykonáva formou vzdelávanie mimo pracoviska, obvykle ako outdoor training - súbor na seba nadväzujúcich, prevažne vonkajších aktivít, prebiehajúcich väčšinou v prírode, mimo pracoviska. Je možné ho ale vykonávať aj v indoor forme.

Pri teambuildingu sa uplatňujú metódy zážitkového vzdelávania(učenie sa z dôsledkov vlastného konania - pozri Kolbův cyklus učenia (Kolb’s Learning Cycle)).

Využitie teambuilding v praxi: Teambuilding je v praxi využívaný vedením organizáciou, podnikov apod pre zlepšenie tímového výkonu zamestnancov, zvýšenie komunikácie a dynamiky pracovných tímov, uvedomenie si role jednotlivých zamestnancov v pracovnom tíme a zlepšenie pracovných aj medziľudských vzťahov na pracovisku. Predovšetkým zvýšenie komunikácie a aktívneho konania pracovných tímov alebo jednotlivcov. Prínosom je tvorivých postupov formou intenzívneho učenia sa zo zážitku. Vymedzenie silných a slabých miest tímu aj jednotlivcov. Motivácia pracovníkov a zvýšenie produktivity a efektívnej spolupráce tímu. Zaradenie teambuildingových aktivít, rovnako ako ostatné spôsoby vzdelávania sú spravidla v zodpovednosti manažéra ľudských zdrojov (CHRO (Chief Human Resources Officer)).

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 29.10.2015

Komentáre

peter kewer pred 9 mesiaci

The inductive proximity sensor can be used to all kinds of sensor metallic targets only. The main components of the inductive proximity sensor are coil, oscillator, detector and the output circuit.
The coil generates the Nagano keiki Pressure sensor high frequency magnetic field in front of abs speed sensor the face. When the metallic target comes in this magnetic field it absorbs some of the energy. Hence the oscillator field is affected. This is detected by mazda 6 suction control valve . if the oscillation amplitude reaches a certain threshold value the output switches suction control valve .
The inductive proximity sensor works better with Speed Sensor ferromagnetic targets as they absorb more energy compare to non Ferromagnetic materials Pressure Sensor . Hence operating distance for sensor is more for Ferromagnetic targets.Suction Control Valve
NOX Sensor
Fuel pressure relief valve
Mass Air Flow Sensor

Pomohlo Vám to?
Hodnotenie:


Pre vstup do diskusie musíte byť prihlásený

Prihlásiť


Ľudia, ktora to vedia