ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Teambuilding
Teambuilding je jedna z metod vzdělávání mimo pracoviště. Teambuilding je typ zážitkového vzdělávání zaměřený na tvorbu nebo rozvoj týmu, týmové spolupráce a trénování důležitých týmových schopností a dovedností, jako je komunikace, týmová spolupráce či společné překonávání překážek a týmové hledání efektivních řešení jednotlivých problémů.

Pojem teambuilding (niekedy tiež Team building) je zložený z anglických slov team (tím) a building (budovanie). Používa sa anglický originál, zvyčajne sa neprekladá.

Teambuilding je typ zážitkového vzdelávania zameraný na tvorbu alebo rozvoj tímu, tímovej spolupráce a trénovanie dôležitých tímových schopností a zručností, ako je komunikácia, tímová spolupráca alebo spoločné prekonávanie prekážok a tímovej hľadanie efektívnych riešení jednotlivých problémov. Medzi ďalšie ciele teambuildingových programov patrí vzájomné hlbšie poznanie členov pracovnej skupiny, stmelenie tímu a posilnenie tímového ducha. Teambuilding sa zvyčajne vykonáva formou vzdelávanie mimo pracoviska, obvykle ako outdoor training - súbor na seba nadväzujúcich, prevažne vonkajších aktivít, prebiehajúcich väčšinou v prírode, mimo pracoviska. Je možné ho ale vykonávať aj v indoor forme.

Pri teambuildingu sa uplatňujú metódy zážitkového vzdelávania(učenie sa z dôsledkov vlastného konania - pozri Kolbův cyklus učenia (Kolb’s Learning Cycle)).

Využitie teambuilding v praxi: Teambuilding je v praxi využívaný vedením organizáciou, podnikov apod pre zlepšenie tímového výkonu zamestnancov, zvýšenie komunikácie a dynamiky pracovných tímov, uvedomenie si role jednotlivých zamestnancov v pracovnom tíme a zlepšenie pracovných aj medziľudských vzťahov na pracovisku. Predovšetkým zvýšenie komunikácie a aktívneho konania pracovných tímov alebo jednotlivcov. Prínosom je tvorivých postupov formou intenzívneho učenia sa zo zážitku. Vymedzenie silných a slabých miest tímu aj jednotlivcov. Motivácia pracovníkov a zvýšenie produktivity a efektívnej spolupráce tímu. Zaradenie teambuildingových aktivít, rovnako ako ostatné spôsoby vzdelávania sú spravidla v zodpovednosti manažéra ľudských zdrojov (CHRO (Chief Human Resources Officer)).

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 29.10.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia