ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Talent management
Talent Management je personálna stratégia a riadenie ľudí zamerané na vyhľadávanie, angažovanosť a rozvoj talentovaných jednotlivcov s kľúčovými kompetenciami v súlade s potrebami organizácie.

Talent Management je relatívne nový pojem pre takúto personálne stratégiu a riadenie ľudských zdrojov, ktoré sú zamerané na vyhľadávanie a rozvoj talentovaných jednotlivcov s kľúčovými kompetenciami v súlade s potrebami organizácie. Jeho cieľom je tiež hľadať v ľuďoch možnosti rozvoja, osobného rastu a zvyšovanie ich angažovanosti. Cieľom riadenia talentov je zabezpečiť tím vysoko talentovaných, kvalifikovaných a angažovaných ľudí, ktorí významne prispievajú k dosahovaniu súčasných a budúcich požiadaviek organizácie.

Čo znamená Talent Management v praxi?

Absolútne zásadné časťou talent manažmentu je súlad kľúčových kompetencií pracovníkov s obchodným modelom organizácie a jej strategickými cieľmi. Musí byť založený na kompetenčnom modeli organizácie - kľúčové kompetencie ľudí teda musí odrážať tie schopnosti, vedomosti a zručnosti, ktoré sú dôležité pre úspech v podnikaní celej firmy. Dôležitou súčasťou talent manažmentu je aj vzdelávanie a rozvoj zamestnancov.

 • Nábor správnych zamestnancov, ktorí majú správne kľúčové kompetencie a súlad s firemnou kultúrou
 • Rozvoj a vzdelávanie nadaných pracovníkov v kľúčových kompetenciách, posilňovanie talentu
 • Vyhľadávanie talentov a inovačného potenciálu
 • Poskytovanie podpory talentom
 • Vysoká angažovanosť pracovníkov
 • Silné vodcovstvo na všetkých úrovniach riadenia firmy, ktoré podporuje princípy talent managementu

Z týchto dôvodov je nutné, aby bol talent management prirodzenou súčasťou firemných procesov - zasahuje totiž ich veľkú časť od personálnej stratégie, náborové stratégie, cez samotný nábor a adaptáciu nových pracovníkov, zahŕňa stratégiu odmeňovania, firemných benefitov, rozmiestňovanie pracovníkov, vodcovstvo, nástupníctvo až po systém vzdelávania, motivovanie, hodnotenie, celú internú komunikáciu a firemnú kultúru. Talent management je úspešný, iba ak prestupuje všetky procesy.

Kritické faktory úspechu talent manažmentu sú ako zapojenie najvyššieho vedenia organizácie, správne definované kľúčové kompetencie, ich napasovanie na ľudí (majú naši talenty tie správne kompetencie?) Tak aj schopnosť jednotlivých ľudí zmeniť svoje myslenie a správanie.

Čo patrí medzi najčastejšie prínosy talent manažmentu?

 • Zlepšenie celkových ekonomických výsledkov
 • Zlepšenie kvality služieb alebo produktov
 • Zvýšenie atraktívnosti firmy ako zamestnávateľa
 • Spokojnejší a výkonnejšie zamestnanci, vyššia angažovanosť, nižšia fluktuácia
 • Zníženie nákladov na nábor a adaptáciu nových zamestnancov

Súvisiace pojmy a metódy:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 10.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia