ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je SWOT analýza
SWOT analýza je univerzálna analytická technika zameraná na zhodnotenie vnútorných a vonkajších faktorov ovplyvňujúcich úspešnosť organizácie alebo nejakého konkrétneho zámeru (napríklad nového produktu či služby). Najčastejšie je SWOT analýza používaná ako situačná analýza v rámci strategického riadenia.

SWOT analýza je univerzálna analytická technika zameraná na zhodnotenie vnútorných a vonkajších faktorov ovplyvňujúcich úspešnosť organizácie alebo nejakého konkrétneho zámeru (napríklad nového produktu či služby). Najčastejšie je SWOT analýza používaná ako situačná analýza v rámci strategického riadenia. Autorom SWOT analýzy je Albert Humphrey, ktorý ju navrhol v šesťdesiatych rokoch 20. storočia. SWOT je akronym z počiatočných písmen anglických názvov jednotlivých faktorov:

  • Strengths - silné stránky
  • Weaknesses - slabé stránky
  • Opportunities - príležitosti
  • Threats - hrozby

SWOT analýza hodnotí vnútorné a vonkajšie faktory:

Podstatou SWOT analýzy je teda identifikovať kľúčové silné a slabé stránky organizácie a kľúčové príležitosti a hrozby vonkajšieho prostredia. K analýze vonkajšieho prostredia organizácie (OT) môže byť použitá PESTLE analýza, pre posúdenie zdrojov ako vnútorných faktorov (SW) napríklad VRIO analýza. Následne sa hľadajú cesty, ako je možné využiť identifikované silné stránky a príležitosti a ako eliminovať zistené slabiny a hrozby.

Využitie SWOT analýzy v praxi: Vzhľadom k tomu, že SWOT analýza je veľmi univerzálny a jednou z najpoužívanejších analytických techník, je jej využitie v praxi veľmi široké. Je možné ju použiť pre organizáciu/podnik ako celok alebo pre jednotlivé oblasti, produkty alebo iné zámery. Je tiež širšie súčasťou riadenie rizík, pretože postihuje kľúčové zdroje rizík (hrozby), pomáha si ich uvedomiť a prípadne nastaviť protiopatrenia. Pre vonkajšie faktory platí, že je potrebné vopred jasne stanoviť, čo sa za nich, vzhľadom na analyzovaný problém alebo subjekt, považuje. Môže to byť okolí podniku alebo okolia jednej organizačnej jednotky.

V praxi existuje celý rad rôznych metodík, výkladov a spôsobov vytvárania SWOTanalýzy.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace osobnosti:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 24.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia