ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Swap
Swap (swapový obchod, swapová operácie, swapový kontrakt) je pojem pre mimoburzový finančný kontrakt uzavretý medzi dvoma subjektmi o budúcej výmene aktív alebo finančných tokov (cash-flow) za vopred dohodnutých podmienok. Existuje viac typov swapov.

Swap (Swapový obchod, a swape operácie, Swapový kontrakt) je pojem pre mimoburzové finančné kontrakt uzavretý medzi dvoma subjektmi o budúcej výmene aktív alebo finančných tokov (cash-flow) za vopred dohodnutých podmienok: v vopred dohodnutom termíne a vopred dohodnutom spôsobu kalkulácie peňažných tokov. Swap je výmenný finančný obchod. Pojem sa spravidla neprekladá, používa sa anglický výraz swap.

Existuje viac typov swap obchodov:

  • Akciový swap (Equity swaps)
  • Úrokový swap (IRS - Interest rate swap)
  • Menový swap (Currency swap)
  • Komoditné swap (Commodity swap)
  • Kreditné swap (Credit swap)
  • Devízový swap (Foreign exchange swap)

Swapy v praxi: Swapové obchody sa používajú najmä na účely riadenie finančného rizika ako výmenný obchod (podľa typu swapu - pozri vyššie). Napríklad menový swap sa používa na zabezpečenie kurzového rizika v zahraničnom obchode. Menový swap je dohoda o nákupe / predaji určitej meny za inú so súčasným spätným predajom / nákupom v budúcom dohodnutom termíne za vopred dohodnutý menový kurz. Swapové obchody sú tiež často používané pre špekulatívne obchodovanie. Možno preto sú najrozšírenejším finančným derivátom. Zodpovednosť za obchodovanie swapov v organizácii je zvyčajne na finančným riaditeľovi.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia