ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Primárny sektor (Suroviny)
Sektor surovín označovaný ako primárny sektor, prvovýroba, zahŕňa všetky odvetvia ľudskej činnosti, ktoré transformujú prírodné zdroje do základných produktov (surovín, výrobkov).

Sektor surovín označovaný ako primárny sektor, niekedy tiež označovaný ako prvovýroba, zahŕňa všetky odvetvia ľudskej činnosti, ktoré transformujú prírodné zdroje do základných produktov (surovín, výrobkov ). Jedná sa o produkty poľnohospodárstva, rastlinnej výroby, chov zvierat, rybolov, lesné hospodárstvo a patrí sem aj ťažba surovín.

Ďalšie sektory národného hospodárstva sú:

Primárny sektor predstavuje veľký podiel ekonomík rozvojových krajín.

Základné klasifikácia odvetví primárneho sektora je nasledovné:

  • Poľnohospodárstvo (pestovanie rastlín a chov zvierat)
  • Lesníctvo a ťažba dreva
  • Lov a rybolov
  • Baníctvo a ťažba surovín

Pre podrobnejšie členenie primárneho sektoru do jednotlivých odvetví a na jednotlivé ekonomickej aktivity sa používajú rôzne klasifikácia ľudskej činnosti.

Súvisiace pojmy a metódy:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia