ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Štyri fázy zmeny
Koncept štyri fázy zmeny vypracovali Thomas B. Lawrence, Bruno Dyck, Sally Maitlis, Michael K. Mauws. Táto metóda chápe zmenu ako cyklickú záležitosť, ktorá má štyri fázy a každá z nich vyžaduje špecifické ľudí a zdroje.

Koncept štyri fázy zmeny vypracovali Thomas B. Lawrence, Bruno Dyck, Sally Maitlis, Michael K. Mauws. Táto metóda chápe zmenu ako cyklickú záležitosť, ktorá má štyri fázy a každá z nich si vyžaduje špecifické ľudí a zdroja. Pokiaľ má byť zmena presadzovať, je potrebné v každej jej fáze nájsť kľúčovú postavu, ktorá danú fázu zmeny realizuje. Jednotlivé fázy a ich kľúčové postavy sú popísané nasledovne:

 • Využitie vplyvu na presadenie nápadu
  • Kľúčová postava: misionár - má prístup k vedeniu a prehľad o neformálnych sieťach vzťahov medzi vplyvnými ľuďmi, má schopnosť presvedčiť ich
 • Použitie autority k zmene postupov
  • Kľúčová postava: autokrat - jeho autorita a právomoci pomáhajú presadiť zmenu a prekonať odpor, autokrat musia mať vplyv a postavenie
 • Zakotvenie zmeny do technológie
  • Kľúčová postava: architekt - navrhuje zmenu systémov (IT, finančné, výrobné a pod), musí poznať organizáciu a jej súčasné systémy
 • Vytváranie kultúry priaznivé pre stálych zmeny
  • Kľúčová postava: pedagóg - podieľa sa na vytváraní klímy priaznivého pre inovácie a zmeny a na kultiváciu prostredia (firemnej kultúry)

Na čo je koncept štyroch fáz zmeny v praxi?

Koncept možno použiť ako rámec pre realizáciu zmien v organizácii. Kľúčové je realizovať postupne všetky štyri fázy, vrátane zaistenia kľúčových rolí (postáv) pre každú fázu.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace osobnosti:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 23.06.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia