ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Štýl riadenia / štýl vedenia
Štýl riadenia / štýl vedenia je pojem, ktorý vyjadruje charakteristický spôsob vykonávania riadiacej práce manažérov vo vzťahu k riadeným pracovníkom.

Štýl riadenia / štýl vedenia je pojem, ktorý vyjadruje charakteristický spôsob vykonávania riadiacej práce manažérov vo vzťahu k riadeným pracovníkom. Zrejme najfrekventovanejšie klasifikáciu štýlov riadenia vypracoval Rensis Likert (Model 4S):

  • Exploativně autoritatívny štýl - komunikácia zhora nadol, žiadna spätná väzba, využívanie strachu z trestu, dôraz na metódu “biča”, rozhoduje manažér
  • Benevolentný autoritatívny štýl - komunikácia zhora nadol, malá spätná väzba, využívanie odmien, prevaha metódy “cukru”, rozhoduje manažér
  • Poradnom štýl - obojsmerná komunikácia, intenzívna spätná väzba, rozhodnutie robí manažér po konzultácii
  • Participatívny štýl - voľná obojsmerná komunikácia, otvorenosť v spätnej väzbe, rozhodnutie sú robené skupinovo

Rensis Likert predvídal i piaty štýl, kedy sa úplne vytráca formálna autorita a uplatňuje sa iba neformálne autorita. Pre hodnotenie štýlu riadenia sa tiež používa tzv manažérska mriežka (managerial grid).

Praktické využitie štýlov riadenia: Každý manažér používa na základe svojej osobnosti, skúseností, svojho manažérskeho vzdelania a ďalších okolností (napr. charakter organizácie, počet podriadených, úroveň vzdelania pracovníkov) určitý štýl riadenia / štýl vedených svojich pracovníkov. Štýl riadenia manažérov v konkrétnej organizáciu môže byť tiež ovplyvnený firemnou kultúrou a ovplyvňuje klímu na pracovisku. Nemožno jednoznačne určiť, ktorý zo štýlov vedenia je najvhodnejší, pretože pre každý typ organizácie alebo situáciu v ktorej sa organizácia nachádza je vhodný iný štýl. Napríklad v rámci krízového riadenia musia byť používané viac autoritatívne štýly riadenia.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 03.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia