ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Stupeň vzdelania (Level of Education)
Vzdelanie alebo tiež stupeň vzdelania (Level of Education) je pojem, ktorým sa rozumie súhrn vedomostí, ktoré človek získava učením pomocou samoštúdia, štúdia, výučby alebo vzdelávania. Vzdelanie je výsledkom procesu učenia a začína školským vzdelávaním a končí osobným rozvojom jednotlivca v dospelosti.

Stupeň vzdelania (Level of Education) znamená úroveň, ktorú človek získa pri vzdelávaniu. Je to súhrn vedomostí, ktoré človek získava učením pomocou školského vzdelávania, samoštúdia, štúdia, výučby či iného vzdelávania. Vzdelanie je výsledkom procesu učenia a vzdelávania. Začína školským vzdelávaním a končí osobným rozvojom jednotlivca v dospelosti.

Výsledkom vzdelanie sú jednak nadobudnuté vedomosti a jednak je dosiahnutý stupeň vzdelania spravidla charakterizovaný nejakým titulom, certifikátom alebo osvedčením. Vzdelanie je v modernom svete jedným zo základných predpokladov dobrého spoločenského postavenia a kvalitného pracovného miesta.

 • Školské vzdelanie
  • Základné vzdelanie (ISCED1) je výsledok primárneho vzdelávania
  • Nižšie stredné vzdelanie (ISCED2) je výsledkom nižšieho sekundárneho vzdelávania
  • Vyššia stredná vzdelanie (ISCED3) je výsledok vyššieho sekundárneho vzdelávania
  • Nadstavbové stredné vzdelanie (ISCED4) je výsledkom pomaturitného vzdelávanie nižšie ako terciárne
  • Prvý stupeň terciárneho vzdelania (ISCED5) je výsledkom prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania (vysoká škola, univerzita)
  • Druhý stupeň terciárneho vzdelania (ISCED6) je výsledkom druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania (vysoká škola, univerzita)
 • Celoživotné vzdelávanie a kvalifikácia
  • Všeobecné vzdelanie
  • Odborné vzdelanie

Vzdelanie v praxi: Pre organizácie sú požiadavky na vzdelanie pracovníkov jednou zo základných potrieb. Každá pozícia (profesia) vyžaduje iný stupeň vzdelania. Od nekvalifikovaných pracovníkov až po vysoko vzdelaných. Organizácia môže využiť mnoho foriem vzdelávania pracovníkov - dištančné aj prezenčné formy vzdelávania. Najčastejšie používanou formou vzdelávania v organizáciách sú:

 • Samoštúdium
 • On-line vzdelávanie (napr. e-learning)
 • Vzdelávacie kurzy

Vysoký stupeň vzdelania a odbornej kvalifikácie je väčšinou spojený so získaním nejakého profesijného certifikátu.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace firma:

Súvisiace oblasti riadenia:

Súvisiace software:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 07.09.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia