ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Stupeň oddĺženie
Stupeň oddĺženie, zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje schopnosť podniku plniť svoje záväzky z vlastných finančných možností, je indikátorom racionality finančnej politiky podniku.

Stupeň oddĺženie, zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje schopnosť podniku plniť svoje záväzky z vlastných finančných možností, je indikátorom racionality finančnej politiky podniku. Ide o pomer medzi financovaním cudzím kapitálom a schopnosťou podniku hradiť vzniknuté záväzky z vlastnej finančnej sily.

výpočet:

Stupeň oddĺženie = CF z prevádzkovej činnosti / cudzí kapitál

Odporúčaná hodnota ukazovateľa je medzi 20% a 30%. Zvyčajne sa sleduje vývoj ukazovateľa v čase, klesajúca hodnota vypovedá o rastúcej finančnej napätosti finančnej pozície podniku.

Ukazovateľ patrí medzi ukazovatele na báze cash flow.

Využitie ukazovateľa stupeň oddĺženie v praxi: V podniku ho využíva napr CFO (finančný riaditeľ) vo finančnej analýze pri analýze pomerových ukazovateľov. Ukazovatele na báze cash flow sa snaží zachytiť varovné signály možných platobných ťažkostí a posúdiť vnútorný finančný potenciál firmy.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 04.09.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia