ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Strategické obchodné jednotky (SBUs)
Organizačná štruktúra založená na strategických obchodných jednotkách (Strategic Business Units - SBus) je jedným z typov formálnej organizačnej štruktúry.

Organizačná štruktúra založená na strategických obchodných jednotkách (Strategic Business Units - SBUs) je jedným z typov formálnej organizačnej štruktúry. Používa sa obvykle pre rozsiahle podniky pôsobiace v rôznych oblastiach - napr korporácie pôsobiace na mnohých trhoch v mnohých krajinách.

Aby nebolo všetko rozhodnutí koncentrované iba do ústredného vedenia, sú vytvorené samostatné strategické obchodné jednotky - SBUs. Tie majú pomerne značnú voľnosť riadenia a rozhodovania, len na úrovni globálnej stratégie korporácie musia koordinovať svoje pôsobenie s ústredným vedením. Usporiadanie veľkých korporácií do SBUs je príkladom decentralizácie.

Využitie strategických obchodných jednotiek v praxi: Rozdelenie korporácie do SBUs sa využíva v prípadoch, kedy je potrebné z dôvodov napríklad geografických, technologických, marketingových (zákazníckych a kultúrnych), obchodných či iných rozdeliť korporáciu na menšie, samostatnejší jednotky, ktoré sa riadi spoločnou politikou a stratégiou.

Iné typy formálnej organizačnej štruktúry:

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 02.03.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia