ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Strategické ciele (Strategic Goals)
Strategické ciele je pojem označujúci najvyššie ciele organizácie alebo jednotlivcov. Strategické ciele sú používané v rámci strategického riadenia. Správne nastavené ciele organizácie nie sú zamerané len na jednu oblasť (napríklad zisk), ale sú nastavené ako vyvážené.

Strategické ciele (anglicky Strategic Goals) je pojem označujúci najvyššie ciele organizácie či jednotlivca. Strategické ciele sú používané v rámci strategického riadenia. Správne nastavené strategické ciele nie sú zamerané len na jednu metriku pôsobenia organizácie (napríklad len na zisk zisk, ale sú nastavené ako vyvážené - (viď napr Balanced Scorecard).

Strategické ciele v organizácii nadväzujú na jej poslanie, ​​formulovanú víziu. Strategické ciele nutne nemusia spĺňať podmienky a princípy SMART (byť konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, realistické a časovo dosiahnuteľné), ak sú rozpadnutie ďalej na tzv špecifické ciele.

Praktické využitie strategických cieľov v organizácii

Strategické ciele organizácie sú kľúčové pre upresnenie jej vízie, ktorú konkretizujú a upresňujú. Strategické ciele organizácie definuje spravidla jej vlastník či najvyšší manažment (top management), ktorý je zároveň zodpovedný za ich dosiahnutie. Strategické ciele konkretizujú víziu a pomáhajú manažérom riadiť a motivovať pracovníkov na úrovni celej organizácie.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 28.04.2019

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia