ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Stratégia (Strategy)
Stratégia (Strategy) je označenie pre dlhodobý plán vytvorený na dosiahnutie cieľa alebo cieľov. Stratégia je jedným z výstupov strategického riadenia. V praxi sa jedná spravidla o formalizovaný dokument, ktorý obsahuje opis prvých dvoch fáz strategického cyklu, teda popis misie organizácie, jej vízie a strategických cieľov a harmonogramu ich realizácie.

Stratégia (Strategy) je označenie pre dlhodobý plán vytvorený na dosiahnutie určitého cieľa alebo viac cieľov. Stratégia je jedným z výstupov strategického riadenia. Historicky sa pojem stratégie používal vo vojenstve. Jedná sa o slovo gréckeho pôvodu, ktoré znamená “umenie veliť vojsku”. Stratégia (a jej odlíšenie od taktiky) svoj dnešný význam získala vďaka práci Carla von Clausewitza a najmä vďaka nemu nadobudla viac politický, diplomatický a psychologický význam, ktorý je typický aj pre podnikovú prax.

Využitie stratégie v praxi: Stratégia slúži jednak pre prenášanie požiadaviek vlastníkov na management organizácie a jednak manažmentu organizácie pre usporiadanie, zjednotenie a usmernenie správania a konania všetkých ľudí vo všetkých častiach organizácie. Stratégia je výstupom strategického riadenia - v praxi sa jedná sa spravidla o formalizovaný dokument, ktorý obsahuje opis prvých dvoch fáz strategického cyklu, teda opis misie organizácie, jej vízie a strategických cieľov a harmonogram ich realizácie.

V organizáciách by mala existovať jedna hlavná stratégia (niekedy označovaná ako firemná, obchodná či globálna stratégia), ktorá určuje celkové smerovanie organizácie alebo podniku ako celku. Veľké organizácie podľa svojich potrieb ďalej pracujú s hierarchiou ďalších podriadených stratégií, ako sú napríklad:

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 27.11.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia