ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Štatistika (Statistics)
Štatistika je odbor, zaoberajúca sa zberom, spracovaním a analýzou dát.

Štatistika (anglicky Statistics) je odbor, zaoberajúci sa zberom, spracovaním a analýzou dát. Pojem sa tiež používa pre označenie súboru dát ako výsledku štatistické analýzy (viď Štatistika). Štatistika sa zaoberá iba hromadnými javy (výsledky hromadných pozorovaní), javy jedinečné do svojho skúmania nezahŕňa.

Na čo je dobrá štatistika v praxi?

Štatistika skúma reálne dáta a s pomocou teórie pravdepodobnosti sa snaží tieto dáta popisovať. Jej praktické využitie je v mnohých odboroch, od ekonómie až po strategické riadenie. Štatistické výsledky napríklad pomáhajú na základe dát z minulosti lepšie odhadnúť budúci vývoj - lepšie plánovať alebo odhaľovať chyby, čo využíva celý rad metód v riadenie rizík či riadenie bezpečnosti.

Základné pojmy v štatistike

 • Časové rady
 • Frekvencia
 • Chyba
 • Korelácia
 • Kvantil
 • Náhodný vektor
 • Nulová hypotéza
 • Medián
 • Modus
 • Náhodný vektor
 • Odhad
 • Priemer
 • pravdepodobnosť
 • Rozloženie početnosti
 • Regresia
 • Rozptyl
 • Rozloženie pravdepodobnosti
 • Štandardná odchýlka
 • Štatistická jednotka
 • Štatistický súbor
 • Významnosť

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 29.05.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia