ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Štát
Štát je organizačná jednotka ľudskej spoločnosti vymedzená územím a vlastnou identitou. Na svojom území stáť vytvára a uplatňuje zákony a poskytuje svojim občanom verejné služby.

Štát je pojem politológie, ekonómie, sociológie, práva i bežného jazyka, ktorý označuje organizačnú jednotku ľudskej spoločnosti a inštitúcii aj organizáciu, ktorá je vymedzená typicky:

  • Štátna mocou, suverenitou a štátnymi symbolmi
  • Tvorbou práva a jeho uplatňovaním
  • Štátnym územím (princíp teritoriality) a štátnym občianstvom (princíp personality)

Rôzne teórie na vznik štátu sa v uvedených vedných odboroch veľmi líšia.

Všeobecne možno povedať, že historicky štáty vznikali a vznikajú z potreby organizovať spoločnosť a udržiavať v nej homeostázu (rovnováhu). V tomto poňatí je stať nástrojom spoločnosti, ktorej členovia sa postupne dohodli, že inštitúcie typu štátu je pre nich potrebná a vzdali sa časti svojej suverenity a delegovaných ju na štát ako verejnú moc. A to výmenou za služby, ktoré im štát poskytuje - vonkajšiu a vnútornú bezpečnosť, právo a spravodlivosť, vytváranie pravidiel apod

Samozrejme v skutočnosti tento proces prebiehal postupne a súčasné štáty na seba postupne nabalili obrovské množstvo funkcií a je často diskutovanou otázkou, nakoľko je zvládajú všetky efektívne, účelne a hospodárne realizovať a či by ich nezvládli lepšie iné inštitúcie (napr. rodina, obec, neziskový sektor atď).

Avšak v súčasnosti sa diskusia nevedie o zmysle existencie štátu ako takého, pretože iná podobná inštitúcia jednoducho neexistuje. Ale debata sa samozrejme vedie o správnom a optimálnom rozsahu funkcií a služieb štátu - a tu sa názory veľmi líšia.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 01.12.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia