ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Správanie (Behavior)
Správanie (Behavior - britská angličtina Behaviour) patrí medzi základné psychologické kategórie. Zahŕňa akúkoľvek zvonku pozorovateľnú ľudskú telesnú aktivitu.

Správanie (Behavior - britská angličtina Behaviour) patrí medzi základné psychologické kategórie. Zahŕňa akúkoľvek zvonku pozorovateľnú ľudskú telesnú aktivitu.

Existujú dve medzné teórie vysvetľujúce správanie:

  • Dispozicionismus tvrdí, že správanie je výsledkom dispozícií (predpokladov, vloh, osobnostných rysov)
  • Situacionismus tvrdí, že správanie je výsledkom aktuálnej (sociálnej) situácie

Väčšina psychológov sa dnes zhoduje, že správanie je výsledkom oboch fenoménov (dispozícií i situácie) a ich vzájomnej interakcie.

Podľa vzťahu k vôli sa rozlišuje:

  • Voľní, resp. úmylsné správanie - tj konanie
  • Mimovoľné, resp. mimovoľné správanie - nezávislé na vôli (patrí sem napríklad mikrovýrazy)

Edward Chace Tolman rozlišuje:

  • Molarne správanie - jednoduché vonkajšie telesné prejavy
  • Molekulárne správanie - účelné behaviorálne jednotky

Podľa vzťahu k reči sa rozlišuje:

  • Verbálna správanie - základom je hovorený prejav
  • Neverbálne správanie - ide o správanie bez hovorenej zložky

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 15.11.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia