ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Správa kľúčov (Key administration)
Správa kľúčov zahŕňa najmä register pridelených kľúčov, zámkov a celý proces priraďovania a odstraňovania kľúčov. Môžu to byť aj elektronické alternatívy, ako sú vstupné karty, vstupy kódu atď.

Správa kľúčov (anglicky Key administration, Key management) zahŕňa najmä evidenciu pridelených kľúčov, zámkov a celý proces prideľovania a odoberanie kľúčov. Môže sa jednať aj o elektronickej alternatívy ako sú vstupné karty, kódové vstupy a podobne.

Prečo potrebujeme správu kľúčov?

Prevažná väčšina zamestnancov a pracovníkov potrebuje kľúče k výkonu svojho zamestnania, respektíve k tomu, aby sa dostali na svoje pracovisko alebo na miesta kde vykonávajú prácu a do ktorých majú na základe svojej pracovnej náplne oprávnenia vstupovať a alebo pristupovať. Ak je niečo zamknuté, možno to považovať za chránený priestor, do ktorého je nežiaduce, aby vstupovali neoprávnené osoby - teda osoby bez kľúča. Na zabránenie vstupu či prístupu neoprávnených osôb slúžia mechanické alebo elektromechanické zábrany - typicky rôzne druhy dverí, dvierok, závor, brán a podobne. K ich otvoreniu zloží práve kľúče alebo ich ďalšie alternatívy ako sú už spomínané vstupné karty a podobne.

Kľúče ako oprávnenie, ktoré je nutné evidovať a riadiť

Kľúč je teda oprávnenia a ako také vzniká na základe pracovnej náplne. Pracovníci dostanú buď kľúč (osobné, pridelený jednej osobe) pri nástupe na svoje pracovné miesto alebo pri zmene pracovného zaradenia. Prideľovanie a odoberanie kľúčov teda musí prebiehať v súlade s pracovným zaradením zamestnancov a mal by to byť riadený proces. Prideľovanie alebo odovzdávanie kľúčov môže byť tiež priebežné - napríklad pre strážnej služby alebo kľúče od vozidiel, ktoré si odovzdávajú jednotlivé smeny - potom je potrebné tieto skutočnosti viesť v záznamové knihe kľúčov.

Strata alebo zneužitie kľúča je problém

Strata kľúča je problém. V jazyke firemnej bezpečnosti to znamená bezpečnostný incident, u ktorého je potrebné posúdiť, do akej miery môže ohroziť bezpečnosť vstupu do chránených priestorov. Za väčšiny okolností je strata kľúče väčší problém, než je strata hesla alebo vstupné karty, pretože heslo možno zmeniť, vstupnú kartu je možné zablokovať, ale vzhľadom na mechanické povahe kľúča (a zámku) s tým nedá robiť nič iné než buď stratu akceptovať (a akceptovať riziko, že kľúč bude zneužitý) alebo vymeniť zámok as ním aj všetky kľúče. To môže byť nákladné a problém je to o to väčšie, keď dôjde k strate hlavného alebo dokonca generálneho kľúča. Potom sa môžu náklady na výmenu zámkov pohybovať v šiestich cifrách.

Čo zahŕňa správa a evidencia kľúčov?

Správa kľúčov teda musí podchytiť minimálne:

  • Pridelenie správneho kľúča správnemu pracovníkovi (na základe jeho pracovného zaradenia)
  • Auditovatelnou stopu o pridelení alebo odobratí
  • Evidenciu nehnuteľného majetku, ku ktorému sa kľúča vzťahujú (miestnosti, dvere, skrine atď.)
  • Základné procesy bezpečnostných incidentov

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 03.09.2018

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá